NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NSCK

Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) bestond sinds 1992. Het doel van het NSCK was het optimaliseren van de zorg voor het (zieke) kind. Dit deed het NSCK door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Maandelijks vroeg het NSCK alle klinisch werkende kinderartsen en aios om via een digitaal systeem nieuwe patiënten met een aandoening van de actuele NSCK-signaleringen te melden. Met de schat aan informatie die op deze manier werd verkregen, zijn inmiddels meer dan 12 proefschriften, 65 internationale en 50 nationale publicaties verschenen en werd een bijdrage geleverd aan de gezondheid van Nederlandse kinderen, waar kinderartsen mede verantwoordelijk voor zijn.

Op 31 december 2021 is het NSCK gesloten. De besturen van het NSCK en de NVK hebben geconstateerd dat bij kinderartsen de bereidheid om te melden de afgelopen jaren steeds meer afnam. Doordat niet alles werd gemeld, nam de betrouwbaarheid van het NSCK als onderzoekstool af.

Internationaal netwerk
In verschillende landen bestaan vergelijkbare ‘surveillance units’ als het NSCK, waarmee een stevige basis wordt gelegd voor grensoverschrijdend onderzoek en de financiering hiervan. Deze landen hebben zich in 1998 verenigd tot het International Network of Pediatric Surveillance Units, INoPSU.

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06