NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Beroepsbelangen

De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de maatschappelijke en zakelijke belangen van de kinderartsen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke overheid en andere beleidsorganen. De BBC zet zich in voor de financiering en organisatie van kindergeneeskundige zorg.

De BBC volgt en beïnvloedt, vaak samen met de Federatie Medisch Specialisten, het landelijke beleid rond organisatie, financiering en regelgeving van de medisch specialistische zorg. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op. De BBC werkt onder andere aan:

  • DBC-DOT: zorgproductstructuur, kostprijzen, tarieven, normtijden, regelgeving;
  • Registratiestandaarden: diagnose- en verrichtingenthesaurus, ICD10, Snomed CT;
  • Arbeidsvoorwaarden: gezond en veilig werken, AMS, HAMS;
  • Specialisme-overstijgende dossiers als de juiste zorg op de juiste plek, kinderpalliatieve zorg, MKS.

De BBC bestaat uit maximaal 12 kinderartsen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van kinderartsen in dienstverband en vrije vestiging en van kinderartsen werkzaam in universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen (grote en kleine) en andere instellingen dan ziekenhuizen.

Vanuit de BBC zijn twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.