NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Opleiding

De NVK zet zich in voor ongeveer 1.400 praktiserend kinderartsen en 350 artsen in opleiding tot kinderarts. Op deze pagina's leest u meer over het beleid en de verschillende activiteiten van de NVK op het gebied van opleiding en onderwijs.

Via ‘Algemeen kinderarts’ is meer informatie te vinden over de algemene kindergeneeskunde, het cursorisch onderwijs, de Top 2020 en de verplichte onderwijsdagen. Deze informatie richt zich vooral op aios.

Via ‘Subspecialist’ vindt u meer informatie over fellowships, registratie en herregistratie. Ook leest u hier meer over het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO), dat namens de NVK alle werkzaamheden uitvoert met betrekking op de subspecialistische opleidingen, de (her)registratie van kinderartsen-subspecialist en de visitatie en (her)erkenningen van subspecialistische (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen.