NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Wetenschap & innovatie

De NVK is een wetenschappelijke vereniging. In vergelijking met andere specialismen is het aandeel academie relatief groot binnen de kindergeneeskunde. Bovendien is een substantieel deel van de kinderartsen subspecialist. Naast het belang van onderzoek op het gebied van subspecialistische onderwerpen en translationeel onderzoek, vraagt de algemene kindergeneeskunde om specifieke aandacht. Om de kindergeneeskunde toekomstbestendig te laten blijven, is het van belang dat de beroepsgroep continu blijft innoveren. Het gaat dan zowel om medisch-technische innovaties als innovaties op het gebied van bijvoorbeeld organisatie en beleid.

Op deze pagina’s leest u meer over de wetenschappelijke activiteiten waarmee de NVK zich bezighoudt. Zo vindt u hier informatie over het Samenwerkingsverband Pediatrie in Nederland (commissie SPIN), het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK), de hielprikscreening en de samenwerking met TULIPS (Training Upcoming Leaders in Pediatric Science). Ook vindt u via deze pagina’s meer informatie over de onderzoeksprijzen die vanuit de NVK worden uitgereikt.

Naast de eigen wetenschappelijke activiteiten sluit de NVK ook aan bij initiatieven van de Federatie Medisch Specialisten op het gebied van wetenschap en innovatie.