Expertisegroep Voeding

De Expertisegroep Voeding houdt zich bezig met voedingsvraagstukken.Twee leden participeren in de Subcommissie Borstvoeding van de NVK. De expertisegroep participeert verder via de voorzitter namens de NVK in het nationale Platform Borstvoeding, een door het Voedingscentrum (Den Haag) gecoördineerd tweemaal jaarlijks plaatsvindend overleg ten aanzien van borstvoeding en beleid.
 

Somatische expertgroep eetstoornissen

De Expertisegroep Voeding van de NVK heeft besloten om een 'somatische expertgroep eetstoornissen' aan de expertgroep te verbinden. Het doel van de expertisegroep is om de somatische zorg voor eetstoornispatiënten te verbeteren. Voorzitter van deze expertisegroep is Annemarie van Bellegem, sociaal Pediater in het AMC.
 

Samenstelling Expertisegroep Voeding

Dr. K.F.M. Joosten (voorzitter)
Dr. E.A.M. Westerbeek (secretaris)
Dr. A. van den Berg
Dr. J.M. Hulst
Prof dr. H.N. Lafeber
Dr. A. Kindermann
Dr. F. Maingay-de Groof
Dr. W.P. Voskuijl
Dr. D.A. van Waardenburg
 

Contactgegevens NVK-bureau

@: nvk@nvk.nl / ​T: 088 - 282 33 06

 

Mijn sectie