Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Endocinologie bij Kinderen (SEK). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
Kosten voor lidmaatschap van deze sectie in 2019 is: € 25,00 (alleen leden).

Samenstelling sectiebestuur
Joost Rotteveel (voorzitter)
Mirjam van Albada  (secretaris)
Annemarie A. Verrijn Stuart (penningmeester)
Paul Voorhoeve (vertegenwoordiger diabetes werkgroep)

Over deze sectie
De SEK heeft als doel om de samenwerking tussen kinderarts-endocrinologen, aandachtsvelders en algemene kinderartsen op het gebied van de kinderendocrinologie, inclusief de diabeteszorg, in patiëntenzorg en wetenschap te bevorderen.

Vergaderingen van de SEK bestaan uit een wetenschappelijk- en een huishoudelijk deel. De vergaderingen van de advies- en werkgroepen hebben dezelfde opzet. Nascholing vindt plaats door middel van cursussen en symposia. De op de site vermelde congressen geven de bezoeker de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen dit subspecialisme te volgen.

Binnen de SEK zijn de volgende advies- en werkgroepen actief:
Adviesgroep Neonatale Screening (ANS) - Adrenogenitaal Syndroom (AGS) - Congenitale Hypothyreodie (CH).
Adviesgroep Groeihormoon.
Werkgroep Obesitas
Werkgroep DiabetesVlaams-Nederlandse werkgroep Turner syndroom


Richtlijnen en werkboeken
Richtlijnen van de sectie staan op de centrale richtlijnenpagina van de NVK.
Hieronder treft u links aan naar de richtlijnen groeihormoonbehandelingen en overige richtlijnen.
De werkboeken kinderendocrinologie, congenitale hypothyreoïdie en adrenogenitaal syndroom zijn te vinden op het algemene deel bij werkboeken.


Richtlijnen groeihormoonbehandeling
Richtlijn Triage en diagnostiek van groeistoornissen bij kinderen
Richtlijn behandeling van kleine lengte bij kinderen met groeihormoondeficientie

Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij kinderen in Nederland
Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij SHOX-haploinsufficientie
Richtlijn Groeihormoonbehandeling na hematopoeitische SCT

Richtlijn SGA, SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei

Overige richtlijnen
Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik  NIV/NVK
Diabetes, zorgstandaard NDF  
Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van
Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD)
Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen
Groeihormoon/IGFI AS

Hielprikscreening, draaiboek neonatale

IGFI Generatietest in de diagnostiek van groeihormoon ongevoeligheid

Obesitas, CBO richtlijn (2008)
Obesitas, leidraad voor kinderartsen (2018)

Obesitas, Zorgstandaard (2010)

PraderWilli syndroom, diagnostiek en behandeling van kinderen met het

PraderWilli syndroom, groeihormoonbehandeling van kinderen met het

Primaire Amenorroe

Turner, behandeling van kleine lengte bij het syndroom van Turner, syndroom van

Vroeg en SGA geboren kinderen


Naar de besloten omgeving van de Sectie Endocinologie bij Kinderen (SEK). (alleen leden)

 

 

 

Mijn sectie