Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Endocinologie bij Kinderen (SEK). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
Kosten voor lidmaatschap van deze sectie in 2017 is: € 25,00 (alleen leden).

Samenstelling sectiebestuur

Joost Rotteveel (voorzitter)
Mirjam van Albada  (secretaris)
Annemarie A. Verrijn Stuart (penningmeester)

Paul Voorhoeve (vertegenwoordiger diabetes werkgroep)

 

Over deze sectie

De SEK heeft als doel om de samenwerking tussen kinderarts-endocrinologen, aandachtsvelders en algemene kinderartsen op het gebied van kinderendocrinologie incl. diabeteszorg in patiëntenzorg en wetenschap te bevorderen. De voor- en najaarsvergadering van de SEK heeft een wetenschappelijk deel naast het huishoudelijk deel. De vergaderingen van de advies- en werkgroepen hebben dezelfde opzet. Nascholing vindt plaats door middel van cursussen en symposia. De op de site vermelde congressen geven de bezoeker de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen dit subspecialisme te volgen.

Binnen de SEK zijn de volgende advies- en werkgroepen actief:
Adviesgroep Neonatale Screening (ANS) - Adrenogenitaal Syndroom (AGS) - Congenitale Hypothyreodie (CH).
Adviesgroep Groeihormoon.
Werkgroep Obesitas
Werkgroep Diabetes

Vlaams-Nederlandse werkgroep Turner syndroom


Landelijke werkgroep kinderdiabetes
Naar de landelijke werkgroep kinderdiabetes


Richtlijnen en werkboeken
Alle richtlijnen van de sectie staan op alfabetische volgorde gerangschikt op de centrale richtlijnenpagina van de NVK. Hieronder treft u links aan naar die richtlijnen, gegroepeerd naar richtlijnen groeihormoon behandelingen en overige richtlijnen.

De werkboeken kinderendocrinologie, congenitale hypothyreoïdie en adrenogenitaal syndroom zijn te vinden op het algemene deel bij werkboeken.

Richtlijnen groeihormoonbehandeling:
Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij kinderen
Richtlijn Groeihormoondefinciency (GH-behandeling)
Richtlijn Omnitrope
Richtlijn Prader Willi syndroom (GH-behandeling)
Richtlijn SGA-kinderen (small for gestational age, GH-behandeling)
Richtlijn Turner syndroom (GH-behandeling)

Overige richtlijnen
Richtlijn Endocrine evaluatie eerste levensjaar
Richtlijn IGF Generatietest
Richtlijn Kleine lengte
Richtlijn Prader Willi syndroom (klinische richtlijn)
Richtlijn Turner syndroom (klinische richtlijn)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Endocinologie bij Kinderen (SEK). (alleen leden)

 

Mijn sectie