Sectie Kinder-maag-darm-leverziekten (SMDL)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinder-maag-darm-leverziekten (SMDL). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
 

Samenstelling sectiebestuur

Bart Koot (voorzitter)

Thalia Hummel (vice-voorzitter)

Sarah Teklenburg (secretaris)

René Scheenstra (penningmeester)

Wendy van der Woerd (vertegenwoordiger fellows)
 

Over deze sectie

De sectie kindermaag-darm-leverziekten bestaat al sinds meer dan vijfentwintig jaar als sectie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Sinds 2001 maakt de sectie tevens onderdeel uit van de NVGE. De sectie kindermaag-darm-leverziekten stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met maag-, darm- en leverziekten en onderwijs en onderzoek op dit gebied te bevorderen. Daarnaast wordt ook de bevordering van onderwijs en onderzoek op het gebied van de voeding nagestreefd.

De sectie kent actieve werkgroepen die op de vragen ingaan die binnen de sectie leven. Dit moet leiden tot bundeling van kennis en consensusontwikkeling aangaande diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van maag-darm-leverziekten. Daarnaast biedt deze opzet een unieke mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van onderzoek tussen academische en niet-academische ziekenhuizen. Dit leidt regelmatig tot de publicatie van de zo tot stand gekomen richtlijnen. In 2003 is de tweede druk verschenen van het Werkboek kindergastro-enterologie, waarvan de eerste druk verscheen in 1990. In 1997 is in dezelfde reeks het Werkboek enterale voeding bij kinderen verschenen.


Naar de besloten omgeving van de Sectie Kinder-maag-darm-leverziekten (SMDL). (alleen leden)

Mijn sectie