Sectie Neonatologie (SN)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Neonatologie (SN) (alleen leden).
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl


Samenstelling sectiebestuur

A.H.L.C.van Kaam (voorzitter)
A.K.E.Hoffmann-Haringsma(secretaris)
L.H. van der Meer -Kappelle (penningmeester)
R.A. van Lingen
T.Mohns
R.Kornelisse

LNR klankbordgroep

Naar de besloten omgeving van de Sectie Neonatologie (SN). (alleen leden)

Mijn sectie