Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK). (alleen leden)
Wilt u lid worden van deze sectie, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@nvk.nl
Kosten voor lidmaatschap van de deze sectie is in 2017: € 50,00 (alleen leden).

Samenstelling sectiebestuur

Bas Zegers (voorzitter)
Mireille van Diepen (mail aan: secretaris: SSPK.NVK@gmail.com )
Ingrid van Dijk (penningmeester)
Saskia Wolt-Plompen (fellowlid)

Over deze sectie

In de kindergeneeskunde is de zorg voor het zieke kind traditioneel gericht op ziekten en orgaansystemen. Gezondheid en ziekte worden echter bepaald door een samenspel van biologische en sociale factoren. De kinderarts sociale pediatrie richt zich bij de zorg voor het zieke kind, in tegenstelling tot de andere kindergeneeskundige subspecialismen, daarom nadrukkelijk niet alleen op biologische maar ook op sociale en psychosociale factoren.De sociale pediatrie richt zich op niet alleen zieke, maar ook op gehandicapte en in hun ontwikkeling bedreigde ('gezonde') kinderen, individueel en groepsgewijs, in relatie tot het gezin en de maatschappij waarvan zij een onderdeel zijn en de wereld waarin zij opgroeien.
 

U kunt het sectiebestuur bereiken via het emailadres sspk.nvk@gmail.com
 

Een belangrijk domein van de sociale pediatrie is kindermishandeling.De werkgroep die zich daarmee bezig houdt is de LWKK.Naar de site van de Landelijke Werkgroep Kindermishandeling - Kinderartsen (LWKK)

Naar de besloten omgeving van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK).(alleen leden)
 

Mijn sectie