Werkboek Congenitale hypothyreoidie (CH) - Hoofdstukken 1 t/m 5

4e herziene uitgave, 2010

 

Auteurs:

Paul van Trotsenburg (AMC Amsterdam); Paul Verkerk (TNO Leiden), Marlies Kempers (Radbout UMC Nijmegen), Willy Visser (ErasmusMC Rotterdam), David van Tijn (Meander ziekenhuis Amersfoort), Tom Vulsma (AMC Amsterdam); Gera Hoorweg-Nijman (St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein).

 

Werkgroep ANS-CH:

Het boek is tot stand gekomen binnen de adviescommissie ANS-CH (=LAC-CHT):
Paul van Trotsenburg, voorzitter (AMC Amsterdam), Gera Hoorweg-Nijman, secretaris (St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein); Erica v d Akker (ErasmusMC Rotterdam); Jacqeline Breuning-Boers (TNO Leiden); Maarten Jansen (WKZ Utrecht); Wilma Oostdijk (LUMC Leiden); Eelco Schroor (Isala Zwolle) ); David van Tijn (Meander ziekenhuis Amersfoort); Paul Verkerk (TNO Leiden); Tom Vulsma (AMC Amsterdam).

 

Downloaden hoofdstukken:

H.1: Congenitale hypothyreoïdie - Achtergrondinformatie   
H.2: Screening op congenitale hypothyreoidie     
H.3a: Afwijkende congenitale hypothyreoidie (CH) screeningsuitslag -initiële diagnostiek   
H.3b: Verdenking congen. hypothyreoidie van thyreoïdale origine (CH-T) - vervolg diagnostiek   
H.3c: Verdenking congenitale hypothyreöidie van centrale origine (CH-C) I - vervolg diagnostiek
H.3d: Vervolgdiagnostiek centrale hypothyreoïdie (CH-C) II- verdenking op permanente CH-C, als onderdeel van multiple hypofyse hormoon deficiëntie of geisoleerd
H.3e: Congenitale hypothyreoïdie: Herevaluatie op de leeftijd van 3 jaar.  
H.4: Congenitale hypothyreoidie (CH) - Therapie en prognose    
H.5: Beleid bij kind van moeder met schildklieraandoening - flowchart (2016)

Mijn sectie