Berichten

Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen

21-4-2016

NVK Multidisciplinaire Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die er mee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van lichamelijke kindermishandeling. Daarom heeft de NVK een multidisciplaire richtlijn opgesteld: ‘Blauwe plekken bij kinderen - Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling’. 
 

Deze richtlijn biedt (zorg)professionals een handleiding.
 

In de richtlijn wordt ingegaan op hoe blauwe plekken te boordelen en te handelen. Daarnaast ondersteunt de richtlijn (zorg)professionals in het duiden van blauwe plekken met betrekking tot het onderscheid accidenteel, toegebracht en ziekte, in relatie tot de gemelde toedracht en welke vervolgstappen daarbij horen. Ook tips voor communicatie met ouders en kind worden gegeven.
 

De richtlijn is opgesteld ten behoeve van professionals werkzaam in de gezondheidszorg als jeugdarts, huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en forensisch arts. Daarnaast zijn in de richtlijn aanwijzingen uitgewerkt voor professionals werkzaam in het onderwijs en in kinderdagverblijven.
 

In de richtlijn wordt ingegaan op onder meer de leeftijd van het kind, de locatie van de blauwe plekken en wanneer nader onderzoek noodzakelijk is. Wanneer duidelijk is dat het gaat om een onderhuidse bloeduitstorting, is de vraag wat de aard daarvan is: accidenteel, toegebracht of sprake van ziekte/stollingsstoornis. Denk aan toegebrachte blauwe plekken indien één of meerdere blauwe plekken aanwezig zijn bij een kind dat nog niet loopt of kruipt. Ook bij een herkenbaar patroon van een object of lichaamsdeel moeten toegebrachte blauwe plekken worden uitgesloten. 
 

Bij mobiele kinderen geeft de locatie van de blauwe plekken een aanwijzing voor het onderscheid tussen toegebracht en accidenteel letsel. Blauwe plekken op oren, nek, borst, rug en billen hebben een sterk verhoogde kans voor een toegebrachte bloeduitstorting. Voor blauwe plekken op wangen, ogen, gezicht, hoofd, armen buik, voorzijde dijen, achterzijde benen, handen en voeten geldt een verhoogde kans van toegebracht letsel.


Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen
 

 

 


  

Mijn sectie