Berichten

Energiedrankjes: kinderartsen blijven pleiten voor Nix onder de 18

6-7-2018

Utrecht, vrijdag 6 juli 2018

 

Energiedrankjes zijn geen onschuldige dranken. Zeker in een kwetsbare fase van het leven kunnen ze tot onnodige gezondheidsklachten leiden. Kinderartsen pleiten daarom voor Nix onder de 18.

 

Vandaag presenteerde staatssecretaris Blokhuis de resultaten uit het door het RIVM uitgevoerde onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Het onderzoek toont aan dat een kleine groep van de jongeren tussen de 13 en 18 jaar te veel energiedrank drinkt (1-2%). Deze groep zou een verhoogd risico op gezondheidsklachten hebben, naast het andere risicogedrag dat zij vertonen. De meeste jongeren die energiedrank drinken zouden niet tot zorgen leiden.

 

Elke jongere die (onnodig) klachten krijgt is er een te veel

In het onderzoek wordt gesproken over 1 tot 2% van de jongeren die te veel energiedrank drinkt, namelijk regelmatig meer dan drie blikjes per dag. Volgens een voorzichtige schatting van het RIVM zou het gaan om 6.000 tot 35.000 jongeren die een verhoogde kans lopen op gezondheidsklachten, zoals hartritmestoornissen en effecten op het centraal zenuwstelsel. Voor een kinderarts is elke jongere met klachten die voorkomen hadden kunnen worden, er één te veel.

 

Gevolgen nog onvoldoende in beeld

Door de bewustwording dat energiedrankjes geen onschuldige dranken zijn, komen de gevolgen steeds beter in beeld. Het RIVM toont in onderzoek uit het verleden een duidelijke relatie met slaapproblemen. Meldingen bij het  Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) en vanuit de klinische praktijk vertonen klachten zoals hartklachten, angst, duizeligheid en misselijkheid/braken. Deze klachten werden al eerder door kinderartsen gesignaleerd. Verder onderzoek is nodig om de (lange termijn) gevolgen goed in kaart te brengen.

 

Nix onder de 18

(Kinder)artsen signaleren al lange tijd klachten bij kinderen. Bij alcohol hebben we gezien hoe belangrijk een verbod is om het inzicht in de gevolgen van de klachten te vergroten en onnodige schade te voorkomen. Waarom zouden we dit ongezonde genotmiddel met dergelijke risico's dan wel toestaan in deze kwetsbare leeftijdsfase?

 

Oproep

Wij nodigen de staatsecretaris daarom uit voor een persoonlijk gesprek over de onnodige schade die energiedrankjes kunnen veroorzaken in deze kwetsbare fase. We gaan graag in gesprek over de vraag hoe dit te voorkomen in Nederland.

Mijn sectie