Berichten

Bericht Diabetesvereniging Nederland

23-8-2018

Vanaf 27 november 2018 valt voor een aantal categorieën diabetespatiënten de Flash Glucose monitoring in het verzekerde pakket. Diabetesvereniging Nederland laat via haar website weten hoe gebruikers van de Free Style Libre de gemaakte kosten ervan kunnen declareren, indien ze aan de indicatiecriteria voldeden op het moment van de start van gebruik. Omdat de wijziging van declareren onder andere inhoudt dat de behandelend (kinder)arts een ZN-formulier invult, kan het invloed hebben op het werk tijdens de spreekuren. Meer informatie vindt u hier.

Mijn sectie