Kinderpsychiatrie

Kinderpsychiatrie is een van de thema's die aan bod komt in het cursorisch onderwijs van de eerste helft 2017. Enkele onderwerpen zijn al behandeld tijdens het onderwijs sociale psychiatrie. Het focus van het huidige onderwijs zal met name liggen op onttrekkingsverschijnselen, delier en psychofarmaca bij verstandelijke beperking.

Ter voorbereiding van het onderwijs en als verplichte leerstof voor de toets dienen de volgende artikelen te worden bestudeerd:

Clinical recommendations for pain, sedation, withdrawal and delirium assessement in critically ill infants and children: an ESPNIC position statement for healthcare professionals. Harris J et al. Intensive Care MED (2016) 42:972-986

Pharmacological internventions for challenging behaviour in children with intellectual disabilities: as systematic review and meta-analysis. McQuire C et al. BMC Psychiatry (2015)15:303

 

 

 

Mijn sectie