Pilotfase stage niet-opleidingsziekenhuis voor AIOS gestart

De kinderarts in opleiding (AIOS) is relatief onbekend met de kindergeneeskundige zorg die wordt geleverd in algemene niet-opleidingsziekenhuizen. De opleiding tot kinderarts speelt zich volledig af in de academie en in grote algemene opleidingsziekenhuizen. Echter, een aanzienlijk deel van de kinderartsen zal op termijn in een kleiner niet-opleidingsziekenhuis gaan werken terwijl AIOS tijdens de opleiding nauwelijks tot geen zicht hebben op hoe de zorg hier plaatsvindt. Aankomend kinderartsen al tijdens hun opleiding in contact brengen met kleinschaliger ziekenhuizen en hun mogelijkheden, zal ten goede komen aan de kwaliteit van zorg in de regio. Dat zorgt voor verbeterde samenwerking en wederzijds begrip, en leidt ook tot een bredere blik van AIOS op de arbeidsmarkt.

 

Zowel vanuit kinderartsen die werkzaam zijn in algemene niet-opleidingsziekenhuizen, als vanuit AIOS, is interesse getoond in een nadere kennismaking in de vorm van een kortdurende stage tijdens de opleiding. Deze stage biedt de AIOS de ruimte om zich gedurende zijn / haar opleiding uitgebreid te oriënteren binnen de werkzaamheden van de kinderarts in het algemene niet-opleidingsziekenhuis. Een dergelijke stage is tot op heden niet vormgegeven binnen de opleiding en is daarmee uniek en sluit aan bij de wensen van AIOS en opleiders. Voor de AIOS geeft een dergelijke stage meer zicht op de keuzemogelijkheden als toekomstig kinderarts op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat daarmee ook het aanbod aan geïnteresseerden bij vacatures in kleinere perifere ziekenhuizen wordt vergroot.

Her en der in het land zijn initiatieven genomen tot het starten van dergelijke stages in niet-opleidingsziekenhuizen met positieve ervaringen. De verwachting is dat door middel van uniformiteit, namelijk het landelijk faciliteren van een dergelijke stage voor alle AIOS kindergeneeskunde, de opbrengst kan worden vergroot en de kwaliteit van de stage kan worden gemonitord en gewaarborgd.

 

Verdere informatie omtrent deze pilotstage vindt u hier, dan wel bij de verantwoordelijke contactpersonen binnen uw eigen OOR.

 

Om de kwaliteit van de pilotstage te kunnen monitoren willen wij zowel de AIOS (na afloop van zijn/ haar stage) als de begeleidende kinderarts vragen om onderstaande enquête in te vullen.

 

Contactpersonen

drs. Károly Illy, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, bestuurslid NVK
prof. dr . R.J.B.J. Gemke, VUmc, TOP2020, Concillium Paediatricum
drs. Petra-Marije Greidanus, Amstelland Ziekenhuis, lid Adviesgroep algemene kindergeneeskunde (AAK)
Liora Øistad (AIOS LUMC, bestuurslid JA-NVK, lid AAK)
Laila van der Heijden (AIOS UMCU, voorzitter JA-NVK)

 

Evaluatie stage kinderarts
https://nl.surveymonkey.com/r/RKQRDZK

 

Evaluatie stage AIOS
https://nl.surveymonkey.com/r/R7D8JD8

Mijn sectie