Stage niet-opleidingsziekenhuis voor AIOS ingevoerd

De kinderarts in opleiding (AIOS) is relatief onbekend met de kindergeneeskundige zorg die wordt geleverd in algemene niet-opleidingsziekenhuizen. De opleiding tot kinderarts speelt zich volledig af in de academie en in grote algemene opleidingsziekenhuizen. Echter, een aanzienlijk deel van de kinderartsen zal op termijn in een kleiner niet-opleidingsziekenhuis gaan werken terwijl AIOS tijdens de opleiding nauwelijks tot geen zicht hebben op hoe de zorg hier plaatsvindt. Aankomend kinderartsen al tijdens hun opleiding in contact brengen met kleinschaliger ziekenhuizen en hun mogelijkheden, zal ten goede komen aan de kwaliteit van zorg in de regio. Dat zorgt voor verbeterde samenwerking en wederzijds begrip, en leidt ook tot een bredere blik van AIOS op de arbeidsmarkt. Daarom is er in 2017-2018 een pilot stage van 2 weken opgericht in een aantal algemene niet-opleidingsziekenhuizen. Deze stage biedt de AIOS de ruimte om zich gedurende zijn / haar opleiding uitgebreid te oriënteren binnen de werkzaamheden van de kinderarts in het algemene niet-opleidingsziekenhuis in alle facetten.

De pilotstage niet-opleidingsziekenhuizen is inmiddels afgerond waarbij de deelnemende AIOS en kinderartsen unaniem positief waren over de meerwaarde voor de opleiding. Hierop is na overleg in het Concilium Pediatricum besloten om voor alle AIOS de mogelijkheid voor een 2 weekse stage op te nemen in het 4e jaar. Hierbij is het belangrijk gebleken om van te voren de leerdoelen, verantwoordelijkheden en toegang tot het EPD goed vast te leggen, zodat de AIOS in de korte tijd een goed inzicht krijgt in alle aspecten van het werk van een kinderarts in een niet-opleidingsziekenhuis.

Middels enquêtes zal de kwaliteit van de stage continu gemonitord worden en zal het bestaan en de kwaliteit van de stage worden geëvalueerd. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit(sbewaking) en toekenning van de stage aan een algemeen ziekenhuis ligt bij de academisch (hoofd)opleider.

Verdere informatie omtrent deze pilotstage vindt u hier, dan wel bij de verantwoordelijke contactpersonen binnen uw eigen OOR.

Om de kwaliteit van de pilotstage te kunnen monitoren willen wij zowel de AIOS (na afloop van zijn/ haar stage) als de begeleidende kinderarts vragen om onderstaande enquête in te vullen.

Contactpersonen
Károly Illy, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, bestuurslid NVK
prof. dr . R.J.B.J. Gemke, VUmc, TOP2020, Concillium Paediatricum
drs. Petra-Marije Greidanus, Amstelland Ziekenhuis, lid Adviesgroep algemene kindergeneeskunde (AAK)
Janielle van der Velden, Radboud UMC, Concillium Paediatricum
Marlies Lugtenberg (AIOS LUMC, bestuurslid JA-NVK, lid AAK)
Laila van der Heijden (AIOS UMCU, voorzitter JA-NVK)

Evaluatie stage kinderarts
https://nl.surveymonkey.com/r/RKQRDZK

Evaluatie stage AIOS
https://nl.surveymonkey.com/r/R7D8JD8

 

Mijn sectie