sectie leidraad: Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up

Algemene informatie:

De werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up heeft met goedkeuren van de sectie neonatologie het sectieleidraad 'Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up - NICU follow-up '' opgesteld.


Alle kinderen die op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opgenomen worden, zijn per definitie at risk wat betreft hun latere groei en ontwikkeling. Omdat gebleken is dat het moeilijk is om al deze kinderen in de diverse NICU-centra gestandaardiseerd terug te zien voor follow-up, is er voor gekozen om het (al sinds de negentiger jaren bestaand) protocol voor follow-up van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up aan te houden als basis en een doelgroep te formuleren van de kinderen welke het meest at risk zijn om op de langere termijn problemen te krijgen met hun groei en ontwikkeling (in de breedste zin van het woord).


Mogelijk zullen in de toekomst andere richtlijnen ontwikkeld worden waarbij naar andere aspecten gekeken wordt van een bredere groep kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een zwangerschapsduur 30-32 weken.

Op initiatief van:

Ontwikkeld door de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up (LNF)

Datum publicatie:

Januari 2015

Status:

Goedgekeurd door de sectie neonatologie van de NVK