richtlijn FMS: Migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, medicamenteuze behandeling van

Algemene informatie:

De richtlijn Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN).


Voorzitters van de werkgroep:

Mw. dr. Gisela Terwindt, neuroloog

Dhr. dr. Wim Mulleners, neuroloog

 

Namens de NVKR in de werkgroep:

Mw. dr. Jikke-Mien Niermeijer, kinderneuroloog

 

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) gelden.

 

Op initiatief van:

NVN

Datum publicatie:

2018

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 11-10-2017