NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 13 sep 2017

Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD)

De richtlijn Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD) is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) in samenwerking met kinderendocrinologen, kinderurologen laboratoriumspecialisten klinische genetica en klinisch genetici. Namens de NVK participeerden:

  • dr. S.E. (Sabine) Hannema
  • dr. H.L. (Hedi) Claahsen-van der Grinten

Doel van de richtlijn is het optimaliseren van verantwoorde diagnostiek bij DSD. Doelgroepen van de richtlijn zijn de zorgprofessionals die incidenteel te maken krigjen met DSD, vooral gericht op herkenning van een mogelijke DSD en DSD-team professionals en anderen met een specifieke interesse in DSD.

Op initiatief van
VKGN, VKGL en NVK

Datum publicatie
2017

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 13 september 2017.

Nadere informatie

Deze richtlijn is gebaseerd op de kennis en inzichten van dit moment. Daarom is gekozen voor een geldigheidsduur tot 3 jaar na autorisatie. Gezien de snelle veranderingen in diagnostische mogelijkheden kan worden overwogen tussentijds belangrijke veranderingen in de diagnostische processen als addendum of korte update rond te sturen aan de bij de richtlijn betrokken beroepsgroepen.

Doel van de richtlijn is het optimaliseren van verantwoorde diagnostiek bij DSD.

Doelgroep van deel 1, hoofdstuk 4: de zorgprofessional die incidenteel te maken krijgt met DSD, vooral gericht op herkenning van een mogelijke DSD.

Doelgroep van deel 2, hoofdstuk 5 en verder: DSD-team professionals en anderen met een specifieke interesse in DSD (bv. fellows, aios, behandelaars die (een deel van) de behandeling/begeleiding doen).

NVK-richtlijn

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt