NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Commissie Kwaliteits Visitaties Kindergeneeskunde

De Commissie KwaliteitsVisitaties Kindergeneeskunde (KVK) beoordeelt de zorg voor kwaliteit van de kindergeneeskundige praktijken. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren en onderhouden van een visitatiesysteem. De visitaties worden verricht door ad-hoc-visitatiecommissies, bestaande uit een lid van de Commissie KVK, één of twee kinderartsen en een ambtelijk secretaris. Aan de hand van de resultaten van diverse visitatie-instrumenten en gesprekken ter plaatse schrijven zij een visitatierapport met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt door de Commissie KVK besproken en vastgesteld. Sinds 1994 worden alle niet-opleidingspraktijken kindergeneeskunde gevisiteerd. Sinds 2004 worden ook opleidingsklinieken gevisiteerd. De wijze van visiteren en de inhoud van de vragenlijsten worden in de loop der tijd regelmatig aangepast.

Meer informatie over de kwaliteitsvisitaties vindt u onder het thema Kwaliteit.

Contactpersoon NVK-bureau
Patty Smit
E: smit@nvk.nl
T: 088 - 282 3 318

 M.M. (Marieke) Pestman-Harms
M.M. (Marieke) Pestman-Harms
Voorzitter
 N. (Nathalie) de Bruijn
N. (Nathalie) de Bruijn
Lid
 N. (Natasja) Dors
N. (Natasja) Dors
Lid
 A.G. (Ageeth) Kaspers
A.G. (Ageeth) Kaspers
Lid
 L.M. (Linda) Leer
L.M. (Linda) Leer
Lid
 C.B. (Clemens) Meijssen
C.B. (Clemens) Meijssen
Lid
 P.W.J. (Paul) van Mossevelde
P.W.J. (Paul) van Mossevelde
Lid
 P. (Patty) Smit
P. (Patty) Smit
NVK-bureau
 J. (Jaap) de Witte
J. (Jaap) de Witte
Lid
 C.M. (Michel) Zwaan
C.M. (Michel) Zwaan
Lid