mei 2017 no. 2

De beste palliatieve zorg voor ieder kind
Auteur: Michel van Dijk

Goede palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen was lange tijd niet vanzelfsprekend in Nederland. Door inspanningen van ouders en zorgprofessionals kwamen er weliswaar kinderpalliatieve teams, regionale netwerken en een standaard individueel zorgplan. Maar nu het ministerie van VWS subsidie geeft, kan de achterstand pas echt worden ingelopen. Stichting PAL en de NVK nemen het voortouw.

Volledig artikel in PDF klik hier
 

Mijn sectie