NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

SPIN

Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland
SPIN is het in 2020 opgerichte Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland, een onderzoeksnetwerk van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) voor de algemene kindergeneeskunde. SPIN heeft als doel het verbeteren van de algemeen kindergeneeskundige zorg door het initiëren en uitvoeren van zorgevaluaties volgend uit de kennisagenda van de NVK en het stimuleren van samenwerking binnen de algemene kindergeneeskunde.

Wat is zorgevaluatie?
Zorgevaluatie is het onderzoeken van zorg waarvan nog niet bekend is of deze nuttig of effectief is. Daarnaast verstaan we onder zorgevaluatie ook het evalueren van de naleving van bestaande richtlijnen en de aanwezigheid van praktijkvariatie binnen zorgpaden. Als de naleving van een richtlijn niet adequaat is of er bestaat veel praktijkvariatie bij de benadering van een bepaald zorgpad, betekent dit vaak dat er ruimte is voor verbetering van de zorg. Daarbij dragen zorgevaluaties in belangrijke mate bij aan zuinige en zinnige zorg. Zie voor uitgebreidere toelichting over zorgevaluatie onderzoek Zorgevaluatienederland.nl

Wil je ook op de hoogte blijven van SPIN nieuws, zoals zorgevaluaties, snapshots, inspiratiebijeenkomsten en ander nieuws? Meld je aan via spin@nvk.nl

Wat is de rol van SPIN?
Met een subsidie vanuit SPIN zijn in 2021 drie zorgevaluaties gestart, elk over één van de top-10 kennishiaten van de Kennisagenda algemene kindergeneeskundige 2020. De verwachting is dat de uitkomsten in 2024-2025 bekend zijn en kunnen worden geïmplementeerd. Door het uitvoeren van deze zorgevaluaties willen we de netwerkvorming binnen de algemene kindergeneeskunde stimuleren en verder vorm geven, om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen we door het gezamenlijk bespreken van de voortgang van de zorgevaluaties. Daarnaast willen we als SPIN het uitwisselen van ervaring op het gebied van zorgevaluatieonderzoek, evenals het verzamelen en bespreken van spiegelinformatie over richtlijnnaleving en praktijkvariatie van bestaande zorgpaden, stimuleren.

Kennisagenda algemene kindergeneeskunde
De Commissie SPIN bewaakt en ondersteunt de uitvoering en voortgang van de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde. SPIN biedt bovendien de mogelijkheid tot financiering van onderzoeksprojecten die de top 10 kennishiaten betreffen.