NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Normtijden & capaciteitsmodel

Tot 2015 heeft de NZa (voorheen DBC Onderhoud) de normtijden, die een component vormden voor de honorariaberekening, in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen vastgesteld. De weergegeven normtijden vormden per specialisme een door het veld gewenste verdeelsleutel van het honorarium. Vanaf 2015 zijn de integrale tarieven ingevoerd en is het honorarium in het tarief voor het zorproduct opgenomen.

Na 2015 heeft Federatie Medische Specialisten (FMS) in samenwerking met LOGEX het onderhouden van de normtijden overgenomen met als doel een weging vast te stellen voor de interne benchmark en dus niet meer voor de onderlinge honorariumverdeling tussen specialismen. Om deze reden worden de normtijden door de wetenschappelijke verenigingen nu veelal gebruikt om de daadwerkelijke tijdsbesteding te duiden. De normtijden nu hebben dus een ander karakter dan de normtijden tot 2015.

Voor de kindergeneeskunde heeft de NVK in samenwerking met LOGEX de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct verder verfijnd. Ze worden jaarlijks geactualiseerd indien nodig. Deze normtijden zijn een weging voor de zwaarte van zorg binnen een specialisme en zijn niet bruikbaar voor directe vergelijking tussen specialismen. Deze normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark.

Indien de lijst met normtijden voor eigen analyse wenselijk is, dan is een volledige lijst van de normtijden voor NVK-leden verkrijgbaar via de BBC. Deze lijst is niet standaard beschikbaar, omdat we willen voorkomen dat de normtijden in een oneigenlijke context worden gebruikt. De normtijden zijn eigendom van de NVK en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Capaciteitsmodel

In 2023 is er door de Beroepsbelangencommissie van de NVK een hybride contactpersonenbijeenkomst georganiseerd i.s.m. Logex. Deze bijeenkomst is terug te kijken via deze link, met het volgende wachtwoord: +F@G4PJ8.

In deze bijeenkomst wordt in het eerste uur door Logex een presentatie gegeven over het capaciteitsmodel, het tot stand komen van normtijden en hoe je door het capaciteitsmodel voorbereid kan zijn op het gesprek over capaciteit met het management/bestuur.
Vervolgens wordt door de Beroepsbelangencommissie zelf een presentatie gegeven over het FTE model, de verschillende categorieën binnen dit model en het belang van de afstemming binnen de kindergeneeskunde. Tot slot worden er voorbeelden gepresenteerd over het toepassen van het FTE model in de praktijk.

Heeft u n.a.v. deze presentaties vragen over het capaciteitsmodel specifiek voor de NVK? Mail dan naar BBC@nvk.nl.