NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Strategie

De wereld om ons heen is continu in beweging en daarmee ook de kindergeneeskundige zorg. Zorg die vaak al van een hoog niveau is, maar die altijd openstaat voor verbetering, omdat alle kinderen in Nederland recht hebben op zorg van optimale kwaliteit.

Missie
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen.

Visie
De NVK vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben op optimale kwaliteit van kindergeneeskundige zorg.

Doelstelling
De NVK komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. De NVK is er voor alle kinderen en alle kinderartsen, vanuit verschillende achtergronden en culturen. De NVK draagt er actief aan bij dat iedereen gelijke kansen krijgt. Namens bijna 1.500 praktiserend kinderartsen en 350 artsen in opleiding tot kinderarts vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de politiek en de media. Naast de zorg voor zieke kinderen zit betrokkenheid bij de gezondheid van alle kinderen in het dna van de kinderarts. Binnen de NVK hebben pleitbezorging (het opkomen voor de belangen van kinderen) en preventie daarom al jaren een vaste plek. De NVK wil verbinden én ondersteunen, vanuit de gedachte dat we samen sterker staan.

NVK Strategieplan 2023-2025: Op weg naar de juiste zorg op de juiste plek voor ieder kind
Voor ieder kind de juiste zorg op de juiste plek. En voor de kindergeneeskunde de juiste plek binnen het Nederlandse zorglandschap. Dat is de ambitie van dit strategisch meerjarenplan 2023 – 2025. Met deze ambitie willen we de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg borgen en onze bijdrage leveren aan de gezondste generatie Nederlanders in 2030. We doen dit op basis van vier bouwstenen: het creëren van een stevige basis rondom het kind, een heldere en herkenbare positie van de kinderarts in het netwerk, het borgen van lokale en toegankelijke kindergeneeskundige zorg en de organisatie van hoogcomplexe, laagfrequente kindergeneeskundige zorg.

Het strategieplan is hier te downloaden.