NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nieuws SPIN

>> Folder SPIN 

>> Nieuws SPIN mei 2024

>> Nieuws SPIN december 2023

>> Nieuws SPIN juni 2023

>> Nieuws SPIN januari 2023

>> Nieuws SPIN september 2022

>> Nieuws SPIN mei 2022

Geslaagde tweede Wetenschapsdag in 2023

Op 10 november kwamen midden in de bossen van Soesterberg rond de 60 mensen bijeen om zich onder te dompelen in wetenschappelijke items. Het publiek bestond uit research verpleegkundigen, kinderartsen, aios en opleiders. Via pitches, battles en tafelrondes gezocht naar een antwoord op de centrale themavraag "Wetenschap en opleiding. Onlosmakelijk met elkaar verbonden?". De dag werd luchtig afgesloten met cabaret. Lees het hele verslag. 

Maak kennis met commissielid:
Mirjam Scheffer

Na mijn promotieonderzoek in het LUMC naar de hematologische uitkomsten van neonatale allo-immuun hemolytische ziekte ben ik tot kinderarts opgeleid in het LUMC en HagaZiekenhuis. Mijn subspecialisatie tot kinderarts-endocrinoloog heb ik in het UMCG en bij Diabeter Groningen gevolgd. Na een korte maar mooie periode als waarnemend kinderarts in Medisch Centrum Leeuwarden, kreeg ik een vaste plek als kinderarts-endocrinoloog in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. 

In het Rijnstate ziekenhuis kwam ik in aanraking met zorgevaluatie-onderzoek en de SPIN-commissie. Wat ik als kinderarts erg belangrijk vind, is dat de kinderen de best mogelijke zorg krijgen. Om dit te kunnen bereiken, is het noodzakelijk de bestaande zorg te evalueren en zo nodig aan te passen - en dat is precies wat zorgevaluatie-onderzoek beoogt. Daarnaast is het belangrijk dat de zorg betaalbaar en dus toegankelijk blijft voor iedereen. Ik vind het belangrijk om mij hiervoor in te zetten en doe dit door zorgevaluatie-onderzoek bij kinderen in het Rijnstate uit te voeren en door op landelijk niveau mijn bijdrage aan de SPIN-commissie te leveren. Ik ben blij dat mijn vakgroep en het Rijnstate ziekenhuis dit onderzoek faciliteert, bijvoorbeeld door het aanstellen van onderzoeksverpleegkundigen.
  
Maak kennis met commissielid:
Hester Rippen-Wagner

“Als kind en puber moest ik vaak naar het ziekenhuis en dat verliep niet altijd goed. Die ervaringen van toen, maken dat ik extra gepassioneerd ben in mijn werk voor Kind & Ziekenhuis nu. De samenwerking van patiëntvertegenwoordiging en kinderartsen samen in de SPIN-commissie laat zien dat de NVK en de kindergeneeskunde staan voor gelijkwaardige participatie van de patiënt op alle niveaus.”

Wanneer je Hester Rippen-Wagner spreekt, merk je aan alles dat ze bevlogen is over de missie van Kind & Ziekenhuis. Ze is dan ook al 12 jaar directeur-bestuurder bij Stichting Kind en Ziekenhuis en ook als mens sterk betrokken bij alles waar Kind & Ziekenhuis voor staat. Voor haar overstap naar de belangenbehartigingswereld was zij 16 jaar actief in de marktonderzoek. 

Kind & Ziekenhuis zet zich in voor kinderen in de gezondheidszorg en hun gezinnen. Ze vinden het belangrijk dat die zorg zo goed mogelijk verloopt, met zo min mogelijk angst en stress. Dat is belangrijk, want negatieve ervaringen in de gezondheidszorg in de kindertijd, kunnen veel impact hebben op het leven van een kind. Zelfs tot ver in de volwassenheid. Denk maar aan al die volwassenen met prikangst, of met angst voor de tandarts; dat komt ergens vandaan. Vanuit de wetenschap is er dan ook steeds meer bewijs dat simpelweg ‘flink zijn en de tanden op elkaar zetten’ niet werkt. Vanuit dat onderzoek weten we gelukkig ook steeds beter wat wél werkt. Weten-schappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van goede kindgerichte zorg. SPIN draagt bij aan beter onderzoek juist ook over wat algemenere onderwerpen. 

Maak kennis met commissielid:
Anneke Kwee

“Het is fantastisch om de energie die er in de commissie SPIN zit te voelen en te zien wat we in korte tijd bereikt hebben”.

Anneke is gynaecoloog en was tot 1 september 2022 werkzaam in het UMCU. Na 22 jaar als gynaecoloog gewerkt te hebben, heeft zij de overstap gemaakt om volledig bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) te gaan werken. Dat past helemaal bij wat ze eerder gedaan heeft. Zo was ze betrokken bij de oprichting van het gynaecologen consortium in 2003 en was in dat verband ook zelf projectleider van een grote zorgevaluatie (de STAN trial met 5600 inclusies). Onder aanvoering van Ben Willem Mol is het consortium uitgegroeid en is zij jaren betrokken geweest bij het netwerk van de obstretici. Zij is lid geweest van het NVOG bestuur en heeft naast inspanningen om te komen tot een integraal verloskundig systeem ook de kwaliteitscirkel binnen de NVOG geprofessionaliseerd.

ZE&GG is er voor de hele medisch specialistische zorg. Zorgen dat de kennisvragen worden opgelost met zorgevaluaties en de resultaten snel in de richtlijn worden opgenomen en geïmplementeerd, dat is waar ze mee bezig is.

Daarnaast heeft zij een passie om de zorg te verduurzamen, is zij een van de oprichters van Gynae Goes Green met als subcommissie de groene Verloskamer en is lid van het bestuur van Caring Doctors. Ze vindt het super om deel te nemen aan de commissie SPIN en hoopt dat haar ervaringen daar een steentje aan bijdragen.

Maak kennis met commissielid:
Edmond Rings

“Het is inspirerend om samen te werken met een slagvaardige en actieve commissie. SPIN brengt veel klinische en methodische kennis en ervaring in via de individuele leden en het traject wordt uitstekend ondersteund.”

Edmond startte zijn medische loopbaan in het AMC. In het UMCG specialiseerde hij zich daarna tot kinderarts en in maag-darm en leverziekten. Sinds 2014 is Edmond afdelingshoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het Erasmus MC Sophia en de afdeling Kindergeneeskunde in het LUMC -Willem Alexander Kinderziekenhuis, die nauw met elkaar samenwerken.

“Het is leuk als wordt gevraagd een hiaat op te vullen van de kennisagenda van de algemene kindergeneeskunde, met daarbij ondersteuning van een grote subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het betaalt zich nu al uit in het selecteren en begeleiden van drie goed gedefinieerde zorgevaluatieprojecten door uitstekende onderzoeksteams, waardoor kennis beschikbaar komt die in veel ziekenhuizen en voor veel kinderen gebruikt gaat worden. Deze eerste ervaring binnen de NVK is een opmaat voor grotere aandacht voor zorgevaluatie binnen onze beroepsgroep. Het behoeft geen toelichting dat het belangrijk is dat zorgevaluatie breed wordt ingezet om de goede behandelingen in te kunnen blijven zetten en om afscheid te kunnen nemen van onnodige behandelingen".

Maak kennis met commissielid:
Natanja Oosterom

Ze is tweedejaars AIOS kindergeneeskunde in het cluster Utrecht. Als lid van de junior NVK mag zij zitting nemen in de werkgroep SPIN.

Tijdens haar promotieonderzoek in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie onderzocht zij voorspellende factoren van hoge-dosis methotrexaat toxiciteit bij kinderen met acute lymfatische leukemie. ‘Het is leuk om samen met kritische collega’s de huidige zorg te evalueren en na te denken over verbetering van de zorg van de toekomst.’

Tijdens je opleiding tot kinderarts word je dagelijks geconfronteerd met vraagstukken rond zorgevaluatie. Vragen als: ‘Welke manier van zorg leveren is nu het beste voor de patiënt? En wat is de meest ‘evidence-based’ strategie?’ zijn aan de orde van de dag. Tijdens je verschillende stages leer je dat er een enorme praktijkvariatie is en dat er veel wegen naar Rome leiden. Ik zie het als een leuke uitdaging om mee te denken over zorgevaluatie- onderzoek, zodat we met gebundelde krachten kunnen leren welke wegen naar Rome misschien beter zijn dan andere. Daarin zie ik het als een uitdaging om deze studies en evaluaties zo kort en praktisch mogelijk te houden, zodat de vertaalslag van studie naar praktijk geen jaren op zich laat wachten.

Maak kennis met commissielid:
Alwin Brouwer

In het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten werkt Alwin, gepromoveerd op monitoren van astma bij kinderen. Naast dat handgeschreven dagboekjes voor de piekstroommeting niet betrouwbaar waren, bleek ook dat dagelijks elektronisch gemeten piekstroom onvoldoende bijdroeg aan monitoring en behandeling van astma bij kinderen. Onbedoeld was dat mijn eerste kennismaking met zorgevaluatie; Een jarenlange hoeksteen van monitoring was nu wetenschappelijk geëvalueerd en te licht bevonden. Voor mij was belangrijk dat dagelijkse meting voor de kinderen niet meer nodig was en dat de internationale richtlijnen werden aangepast. Toen Jolita Bekhof, mij vroeg om deel te nemen aan de commissie SPIN heb ik even moeten nadenken. Ziekenhuizen in het Noorden en Oosten van het land zijn meestal wat minder betrokken bij NVK commissies omdat simpelweg de afstand een bottleneck is. Toch gebeuren in die perifere ziekenhuizen ontzettend leuke dingen en kan een beter begrip van elkaars werkwijze leiden tot een verbetering van de zorg. De combinatie van beoordelen zorgevaluatie vraagstukken met een perifere blik en tegelijkertijd werken aan een netwerk voor zorgevaluatie onderzoek maakt dat ik met veel plezier ben ingestapt bij de commissie SPIN. Ik hoop de komende jaren de onderlinge lijntjes nog korter te krijgen en daarmee te voorkomen dat we de kinderen met onnodige onderzoeken of behandelingen blijven lastigvallen en vooral de stappen zetten die nodig zijn om ze te helpen.

 

Lancering inclusiemonitor 
De Inclusiemonitor werd eind 2021 gelanceerd op het ZE&GG Symposium De Bewezen Beste Zorg voor de Patiënt. De Inclusiemonitor is een online tool waarin te zien is hoe lopende zorgevaluaties in de verschillende zorginstellingen vorderen met de patiëntdeelname (aantal inclusies). Annelies Wisse, Projectmanager voor het project Samenwerkingsverband Pediatrie in Nederland bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), is blij dat deze Inclusiemonitor er nu is. “De verantwoordelijkheid voor een zorgevaluatie ligt momenteel bij de projectleider. Met de komst van de Inclusiemonitor wordt het veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen dat we het totaal aantal inclusies halen bij een studie.”

>> Lees hier het artikel
>> Ga hier naar de Inclusiemonitor