NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Symposium vernieuwende onderwijsvormen 7 juni

Op 7 juni was het symposium “Nieuwe Onderwijsvormen”. 

Voorafgaand aan het symposium kon je via de NVK-website een serie van drie webinars volgen op een zelfgekozen tijdstip. Deze webinars richten zich op praktische tips en tools om je online onderwijs vorm te geven. Voor het symposium en de webinars is accreditatie aangevraagd. Na het volgen van beide ben je helemaal klaar om onderwijs te geven anno nu!

Accreditatie webinars: wanneer je alle 3 de webinars kijkt, ontvang je 2 punten. Het is hierbij van belang de 3 webinars echt van begin tot eind te volgen om er voor te zorgen dat de punten kunnen worden bijgeschreven.
Webinar 1 - “Online lesgeven, een SOP-je” door Marije Hennus, kinderintensivist WKZ Utrecht. Tijdens deze webinar zullen tips gegeven worden hoe een webinar het best gemaakt en gepresenteerd wordt. Dit wordt gedaan middels een duidelijk stappenplan waarin o.a. de voorbereiding, de presentatie zelf, het presenteren en de evaluatie aan bod komen.
Webinar 2 - Beau Collins, Art Director and Merkstrateeg geeft je in deze webinar 20 tips hoe je je beter kunt voorbereiden op een online presentatie of vergadering. Voorbereiden met Idoarrt, mensen bij de les houden met energizers en hoe organiseer ik mijn "Call to action". Deze en 17 andere tips komen in 30 minuten aan je voorbij.
Webinar 3 - Andrica de Vries, kinderoncoloog en opleider kindergeneeskunde: Tijdens deze webinar zal Andrica haar ervaringen delen over het organiseren van online onderwijs. Zij zal U meenemen in de onderwijsvormen welke gebruikt zijn bij het landelijk onderwijs kinderoncologie aan 3e jaars aios kindergeneeskunde met o.a. padlet, escape room.

Hieronder tref je de presentaties aan die op deze dag gegeven zijn:

 

 Workshop 1 -  Marije Hennus, kinderintensivist WKZ Utrecht.

Informeel leren op de werkvloer: makkelijker en effectiever kunnen we het niet maken!

Bij onderwijs denkt men al snel aan een mooi gestructureerd curriculum, vooraf geplande onderwijsmomenten, gevarieerde lesmethoden en goed getrainde docenten. Helaas ontbreekt het velen van ons in de dagelijkse praktijk echter aan tijd en geld om een dergelijk programma te ontwikkelen en uit te voeren. Dit houdt echter niet in dat hiermee het geven van kwalitatief goed onderwijs onmogelijk is. Informeel onderwijs op de werkvloer namelijk, is een van de meest onderschatte maar effectieve manier om te leren en omvat zeker 80% van al het onderwijs in de medische vervolgopleidingen. Omdat deze vorm van onderwijs echter geïntegreerd is onze dagelijkse praktijk, wordt het vaak niet als onderwijs herkent en hierdoor ook niet optimaal benut. In deze workshop leer je hoe je met behulp van een zeer eenvoudige tool, het informeel leren op je eigen werkvloer morgen al makkelijker en effectiever kan benutten.

Presentatie workshop 1
 

Workshop 2  - Eva Porsius (AIOS Kindergeneeskunde Radboud UMC), Jolanda Schieving (kinderneuroloog Radboud UMC)

“Team based learning”

Interesse om meer te leren over een onderwijsvorm die AIOS uitdaagt om hun kennis toe te passen in een praktische context? Waarin ze actief en gezamenlijk met andere AIOS een beredeneerde keuze moeten maken tussen verschillende opties die niet per se goed of fout zijn?

TBL is een onderwijsvorm waarin de studenten in kleine groepjes een complexe vraag moeten beantwoorden, ze moeten hierbij hun keuze zo goed mogelijk onderbouwen. Vervolgens wordt de vraag plenair besproken zodat studenten van elkaars overwegingen kunnen leren en er verdere verdieping van de stof plaatsvindt.

De nadruk ligt dus niet op goed/fout, maar op verdiepen van toegepaste kennis en leren van elkaars overwegingen.

Tijdens deze workshop kunt u deze werkvorm zelf ervaren en krijgt u tips en tricks van een ervaren docent hierin.

Presentatie workshop 2 (niet beschikbaar)

Workshop 3 -  Marjan Scheer, Chirurg en Chief medical officer Incision

"Video Based Learning & Virtual reality onderwijs"

Hoe kun je leren op de werkplek het best ondersteunen? Hoe zorg je ervoor dat de kennis en informatie echt relevant is en je precies op dat moment leert dat het nodig is? Incision, een video-based learning platform, gebruikt hiervoor het framework van de ''5 moments of needs'':

- learn: als je iets voor het eerst leert
- learn more: als je meer wilt weten over een onderwerp
- apply: -als je de opgedane kennis wilt toepassen in de praktijk
- solve - als zich problemen voordoen bij het toepassen van kennis of het onverwacht anders loopt
- change - als je moet leren om iets op een andere manier te doen en daarvoor bestaande routines moet afleren
In deze workshop krijg je een overzicht van de mogelijkheden van E-learning modules, interactieve anatomie-modellen, testen en video-assessments

Presentatie workshop 3

Workshop 4 - Petra Bot, kinderarts Radboud UMC

“Het gebruik van quizzen in je onderwijs”

Een goede manier om je onderwijs interactief te maken is het gebruik van een quiz. Maar er zijn ook andere voordelen. Deels aanwezige kennis wordt geactiveerd bij de AIOS. Ook kan een quiz je als docent helpen om inzicht te krijgen welke kennis al paraat is en welke minder, zodat je weet welke onderwerpen meer aandacht verdienen in je onderwijs. En veel AIOS vinden quizzen gewoon leuk, zeker als er enig wedstrijdelement in zit! In deze workshop worden een aantal quiztools besproken en gedemonstreerd, onder andere Kahoot! en Mentimeter.

Presentatie workshop 4 (niet beschikbaar)

Workshop 5 -  Timo de Raad Physician Assistant en Educationalist, PICU, WKZ Utrecht

"Random Patient Generator" 

Klinisch redeneren en het differentiaal diagnostisch proces is een essentieel onderdeel van onze zorgverlening. In de praktijk wordt dit vaak mono-disciplinair getraind en uitgevoerd. Hoe kan je deze processen multidisciplinair trainen, je bewust worden van welke aannames je gebruikt en inzicht krijgen in de redenatie van collega's? Gebruik de random patient generator! Samen gaan we verschillende willekeurige patiënten genereren en het didactische model achter deze onderwijsvorm eigen maken. Na deze sessie heeft u alle handvatten om in u eigen setting deze training in te zetten. De random patient generator, een onderwijsvorm die klinisch redeneren en besluitvorming in teamverband traint. 

Presentatie workshop 5

Bijlage Random Patient Generator NL

Workshop 6 - Prof. dr. Olle ten Cate, Professor Medisch Onderwijs UMC Utrecht

De waarde van 'entrustment-based discussions' voor bekwaamverklaringen

Bekwaamverklaringen zijn in beginsel vertrouwensbeslissingen, in het Engels entrustment decisions genoemd. Vertrouwen impliceert de bereidheid om risico's te accepteren. Of je nu een tweedehands auto koopt, op een vliegtuig stapt of je spaargeld op de bank zet, alle vertrouwensbeslissingen  dragen impliciet risico's, hoe klein ook, in zich die je moet accepteren. De entrustment-based discussion (EBD) is een gesprek, gericht op inschatting van de risico's die gepaard gaan bij het toevertrouwen van kritische EPAs. Voor iedere aios is er een eerste keer van "alleen" doen voor iedere EPA. De EBD is erop gericht de risico's in te schatten. De EBD wordt uitgelegd en geoefend.

Presentatie workshop 6
Presentatie workshop 6 (keynote)


Workshop 7 – dr. Nigel Turner Kindercardio,-anesthesioloog, Onderwijskundige

“Feedback on the job”

Deze workshop bestaat uit een plenair gedeelte waarin de principes van goede feedback worden besproken. Vervolgens worden de elementen van feedback volgens de methodiek van de Learning Conversation (LC) aan de hand van deze principes uitgelegd. De voor- en nadelen van deze methodiek wordt vergeleken met andere methodes waaronder die van Pendleton. Vervolgens wordt met de methodiek van de LC in kleine groepjes geoefend.

Presentatie workshop 7