NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kwaliteitsvisitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale toetsing op locatie en vindt eens in de vijf jaar plaats. Een kwaliteitsvisitatie wordt uitgevoerd op basis van een vastgesteld normenkader en wordt afgerond met een visitatierapport. Deelname aan kwaliteitsvisitaties is verplicht voor de herregistratie als kinderarts en geldt voor alle geregistreerde kinderartsen, zowel in opleidings- als niet-opleidingsklinieken, academies, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en andersoortige organisaties. De Commissie KwaliteitsVisitaties Kindergeneeskunde (KVK) is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, uitvoering en digitalisering van de visitaties. Ook zorgt de commissie voor onderhoud van het normenkader.

Heeft u vragen over kwaliteitsvisitaties? Neem dan contact op met het NVK-bureau via onderstaande contactgegevens.

NVK-bureau
Anja Coomans, beleidsmedewerker
E: coomans@nvk.nl
T: 088 - 282 33 37