NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kostprijzen en tarieven

De zorgproducten zijn in twee groepen verdeeld:

  • A-segment: gereguleerd segment waarin landelijke maximumtarieven zijn vastgesteld door de NZa.
  • B- segment: vrije segment waarin ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar in onderhandeling mogen treden wat betreft de tarieven

Zorgproducten voor kindergeneeskunde vallen vrijwel alle in het gereguleerde segment, behalve de producten voor diabetes en epilepsie.

Voor de zorgproducten in het gereguleerde segment stelt de NZa jaarlijks maximumtarieven vast. Deze tarieven worden gebaseerd op de kostprijzen die de ziekenhuizen (doorgaans) jaarlijks moeten aanleveren. Alle kostprijzen samen leveren een gewogen, gemiddelde kostprijs op. Die kostprijs is het uitgangspunt voor het tarief voor het betreffende zorgproduct.