NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vertegenwoordiging

Binnen de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

  • Bestuur NVK
  • Concilium Paediatricum (CP)
  • Plenaire Visitatie Commissie (PVC)
  • Congrescommissie

Buiten de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

  • De Jonge Specialist
    Behalve door de JA worden de belangen van aios kindergeneeskunde behartigt door De Jonge Specialist (DJS). Dit is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios vanuit alle specialismen, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding. DJS is landelijk het aanspreekpunt voor belangrijke partijen zoals het Ministerie van VWS, landelijke ziekenhuisorganisaties (NFU en NVZ), de KNMG en de Arbeidsinspectie. Lidmaatschap van DJS biedt ook individuele voordelen zoals juridische rechtsbijstand en roosteradvies. De JA onderhoudt nauw contact met DJS en werkt samen op verschillende dossiers, zoals de arbeidsmarkt voor Jonge Klaren. Naar de site van De Jonge Specialist.

Daarnaast hebben diverse kinderartsen in opleiding zitting in één of meerdere gremia binnen en buiten de NVK.