NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kennisagenda

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde, de eerste kennisagenda van de NVK, gepubliceerd op 18 juni 2020. In deze kennisagenda staan de tien belangrijkste kennishiaten binnen de algemene kindergeneeskunde beschreven, samen met een plan van aanpak hoe deze met wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingevuld. 

             

Top 10 kennishiaten
De kennisagenda beschrijft de methoden waarop de kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd met als uiteindelijk resultaat een top 10 van kennishiaten algemene kindergeneeskunde. Een greep uit die top 10:

  • Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma, viraal piepen, pneumonie)?
  • Wat is de effectiviteit van medicamenteuze behandeling bij kinderen met functionele buikpijn?
  • Op welke manier kan de kinderarts bijdragen aan de aandacht voor de psychosociale impact van ziekte en behandeling?

Onderzoeksnetwerken & SPIN
Naast de top 10 kennishiaten geeft de kennisagenda ook een overzicht van recent afgeronde en nog lopende studies, die binnen de algemene kindergeneeskunde in de Nederlandse ziekenhuizen worden uitgevoerd. Ook biedt de kennisagenda een aanzet voor de vorming van een onderzoeksnetwerk voor de algemene kindergeneeskunde. De uitvoering en voortgang van de kennisagenda wordt bewaakt en ondersteund door de Commissie SPIN (Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland). SPIN biedt de mogelijkheid tot financiering van onderzoeksprojecten die de top 10 kennishiaten betreffen.