NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nieuws Wetenschap


Kennisvragen gezocht voor tweede Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde

Heb jij je wel eens afgevraagd of de zorg voor de patiënten op jouw afdeling wel de meest effectieve en doelmatige zorg is? Heb jij een vraag over de patiëntenzorg die je graag eens beantwoord wilt hebben? Misschien past jouw vraag wel op de nieuwe ‘Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde van de NVK’.

Wat is een kennisagenda?
Als arts streef je ernaar om zorg te leveren dat zo veel mogelijk onderbouwd is door wetenschappelijk onderzoek. Maar, zoals bij elk medisch specialisme, is een deel van de kindergeneeskundige zorg niet wetenschappelijk onderzocht en/of is het effect op de gezondheid onduidelijk. Deze zogenaamde kennisvragen kunnen bijvoorbeeld leiden tot verschillen in de geleverde zorg tussen ziekenhuizen. Een overzicht van de belangrijkste kennisvragen wordt ook wel een kennisagenda genoemd. 

Onlangs is de ontwikkeling van de tweede ‘Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde van de NVK’ gestart. Lees de eerste kennisagenda uit 2020.

Jouw bijdrage is cruciaal
Als onderdeel van het opstellen van de nieuwe kennisagenda verzamelen we kennisvragen bij alle leden van de NVK, relevante patiëntenorganisaties en overige belanghebbende partijen. Daarom vragen we jou om maximaal 5 kennisvragen te formuleren die je vaak tegenkomt in de dagelijkse praktijk en/of die van invloed zijn op de algemene kindergeneeskunde. Formuleer de kennisvragen bij voorkeur in de vorm van een onderzoeksvraag. Reageren kan als individu of namens de vakgroep.

Net als de vorige kennisagenda is de nieuwe kennisagenda toegespitst op de algemene kindergeneeskunde. Onder algemene kindergeneeskunde verstaan we zorg die geleverd wordt door kinderartsen zonder subspecialisatie in de algemene ziekenhuizen. 

Voorbeelden van kennisvragen zijn (afkomstig uit de eerste kennisagenda):
•    Hoe kunnen pasgeborenen met een risico op vroeg neonatale sepsis beter worden geïdentificeerd?
•    Wat is de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandeling bij kinderen met functionele buikpijn?
•    Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma, viraal piepen, pneumonie)?

Dien je kennisvragen vóór 22 juli a.s. in via: Kennisagenda NVK

Wat gebeurt er met de ingediende kennisvragen?
Tijdens een bijeenkomst met de leden en overige belanghebbenden, zoals patiëntenorganisaties, worden de belangrijkste kennisvragen geprioriteerd. Deze prioriteringsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 februari 2025 van 17.00 tot 21.00 uur (Utrecht, exacte locatie ader te bepalen). Een officiële uitnodiging volgt, maar zet de bijeenkomst alvast in je agenda. 

Alvast onze hartelijke dank voor je bijdrage!

Met vriendelijke groet, 

namens de werkgroep ‘Kennisagenda algemene kindergeneeskunde’,

Jolita Bekhof, voorzitter

 

Geslaagde tweede Wetenschapsdag in 2023

Op 10 november kwamen midden in de bossen van Soesterberg rond de 60 mensen bijeen om zich onder te dompelen in wetenschappelijke items. Het publiek bestond uit research verpleegkundigen, kinderartsen, aios en opleiders. Via pitches, battles en tafelrondes gezocht naar een antwoord op de centrale themavraag "Wetenschap en opleiding. Onlosmakelijk met elkaar verbonden?". De dag werd luchtig afgesloten met cabaret. Lees het hele verslag

 

Succesvolle eerste Wetenschapsdag in 2022

De eerste NVK Wetenschapsdag was een succes en werd gemiddeld gewaardeerd met een 8. Ruim 50 mensen reisden 25 november 2022 af naar de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder om de inspirerende dag bij te wonen. Het thema  – verbinding – viel in goede aarde bij het publiek, dat onder meer bestond uit kinderartsen en researchverpleegkundigen. Bekijk de aftermovie van de eerste Wetenschapsdag hieronder of lees het verslag

 

Procedure Letter of support 

In veel (ZonMw) subsidieoproepen voor wetenschappelijk onderzoek of voor implementatieprojecten na onderzoek wordt expliciet gevraagd om steun van de wetenschappelijke (beroeps)vereniging. Met enige regelmaat ontvangt het NVK-bestuur dan ook verzoeken voor het steunen van onderzoek van NVK-leden die bezig zijn met een (voor)aanvraag.

Om kindergeneeskundig onderzoek te bevorderen en leden hierbij te ondersteunen, hebben het NVK-bestuur en de commissie Wetenschap hiervoor de volgende procedure ontwikkeld.

De commissie SPIN doet de beoordeling en ondersteuning van de niet-wmo plichtige zorgevaluatieonderzoeken (te mailen naar spin@nvk.nl). Voor alle verzoeken voor overig onderzoek heeft het NVK-bestuur op advies van de commissie Wetenschap besloten om altijd een ‘Letter of support’ af te geven indien draagvlak bij de relevante secties of gremia is bevestigd en nadat is gecontroleerd of het onderzoek mogelijke knelpunten of conflicten met andere lopende onderzoeken of onderzoeksaanvragen - voor zover bekend bij de NVK - zou kunnen opleveren. De aanvrager die om een Letter of support vraagt bij de NVK, stuurt een dergelijke bevestiging van draagvlak vanuit de sectie bij voorkeur mee met het verzoek evenals de conceptaanvraag (te mailen naar wetenschap@nvk.nl). Na instemming van de NVK-voorzitter ontvangt de aanvrager een Letter of support om bij zijn/haar onderzoeksaanvraag bij te voegen.