NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Gehonoreerde projecten

Het opzetten van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde is mogelijk door gelden uit een legaat die worden beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een unieke mogelijkheid om dit onderzoek een krachtige impuls te kunnen geven. De Commissie SPIN heeft drie projecten gehonoreerd voor het doen van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde. 

Over de projecten

MINT-studie
Penvoerder: Arine Vlieger
Hiaat: Medicamenteuze behandeling voor functionele buikpijn
Onderzoeksvraag: Bij kinderen met chronische buikpijn wordt onderzocht of pepermuntoliecapsules beter werken dan placebocapsules, maar ook of ze beter werken dan gewone pepermuntjes. Hierbij zal worden gekeken naar een effect op de ernst van de buikpijn en tevens of kinderen meer naar school gaan en minder angstig en depressief zijn.

Pepermuntolie is een krampstillend middel dat vaak wordt gebruikt als een symptomatische farmacologische behandeling bij kinderen met functionele buikpijn (FAP) of het prikkelbare darm syndroom (IBS). De werkzaamheid van pepermuntolie in capsules of in pepermuntjes is echter niet goed beoordeeld bij kinderen. In deze zorgevaluatie worden 240 kinderen met FAP of PDS gedurende 8 weken behandeld met pepermuntoliecapsules, placebocapsules of gewone pepermuntjes. Het effect op buikpijn en op secundaire uitkomsten zoals kwaliteit van leven, gevoelens van angst en depressie, en schoolverzuim zal worden geëvalueerd;

>> Ga hier naar de studiewebsite


Veilig verminderen van antibioticablootstelling van pasgeborenen met de early onset sepsis calculator
Penvoerder: Frans Plötz
Hiaat: Identificeren risico neonatale sepsis
Onderzoeksvraag: Leidt gebruik van de EOS calculator bij pasgeborenen met een verhoogd risico op EOS tot minder antibioticagebruik en een vergelijkbaar klinisch beloop bij pasgeboren, ten opzichte van de huidige NVK-richtlijn?

Pasgeborenen lopen risico op 'early-onset sepsis' (EOS), die binnen 72 uur na de geboorte optreedt. De incidentie van bewezen EOS is 0,5-2,0 per 1000 levend geborenen. Voor Nederland betekent dit ongeveer 85-340 pasgeborenen. Echter, ongeveer 5% van de te vroeg geborenen en voldragen pasgeborenen krijgen antibiotica volgens de huidige Nederlandse richtlijn, wat overeenkomt met 8.500 pasgeborenen per jaar. Een alternatief is de CE-gecertificeerde EOS-calculatortoepassing, die voor elke pasgeborene een individueel risico op EOS berekent met behandeladvies. Deze zorgevaluatie heeft tot doel te onderzoeken of het gebruik van de EOS-calculator de antibioticablootstelling bij pasgeborenen met een verdenking op EOS veilig vermindert in vergelijking met de huidige Nederlandse richtlijnen.

De deelnemende centra werken o.a. ook samen binnen het Pediatric Research and Evaluation Network (PREN) Amsterdam. Informatie over het netwerk kunt u vinden op PREN Amsterdam

>> Ga hier naar de studiewebsite


neoPartner
Penvoerder: Sophier van der Schoor
Hiaat: Samen beslissen, zelfmanagement, kinderparticipatie en begrijpelijke communicatie
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van implementatie van Family Centred Rounds (FCR) op de afdeling neonatologie, waarbij ouders ondersteund worden in hun rol door middel van de vier pijlers van Family Integrated Care (FICare) , op ouderlijke stress bij ontslag?

Vaak is het voor ouders stressvol als hun kind na de geboorte wordt opgenomen in het ziekenhuis. Van andere onderzoeken hebben we geleerd dat we stress kunnen verminderen door aan de ouders voldoende informatie te geven. Dat kan bijvoorbeeld door ouders op een gestructureerde manier te betrekken in de zorg. Die structuur wordt ook wel Family Integrated Care genoemd: zorg voor de pasgeborene waarbij ouders betrokken worden. In Family Integrated Care worden ouders uitgenodigd bij de visite (ook wel: Family Centred Rounds), worden ouderbijeenkomsten georganiseerd
en krijgen ouders de NeoZorg app aangeboden. De NeoZorg app werkt als dagboek, maar biedt ook allerlei informatie over pasgeborenen die opgenomen zijn in het ziekenhuis.
In dit onderzoek willen we uitzoeken of deze manier van zorg gunstig is voor ouders en kinderen. Elk ziekenhuis dat meedoet aan het onderzoek gaat uiteindelijk Family Integrated Care gebruiken op de neonatologie afdeling. Niet elk ziekenhuis begint daar op hetzelfde moment mee. Er wordt geloot welk ziekenhuis als eerste mag beginnen, en welke ziekenhuizen later zullen starten. Het kan dus zijn dat u wordt gevraagd mee te doen aan dit onderzoek, terwijl het ziekenhuis waar uw kind opgenomen is nog niet begonnen is met Family Integrated Care. Ook dan willen we graag weten hoe u de ziekenhuisopname ervaart, en hoe het met u en uw kind gaat.

>> Ga hier naar de studiewebsite