NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Onderwijsdagen

Algemene informatie
De onderwijsdagen worden georganiseerd door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) van de NVK. Het doel van deze dagen is om alle aios cursorisch onderwijs aan te bieden over relevante onderwerpen binnen de kindergeneeskunde die niet aan bod komen in het regionaal cursorisch onderwijs. De dagen worden per opleidingsjaar georganiseerd en vinden plaats op donderdag en vrijdag, inclusief een overnachting.

Onderwijsdagen zijn verplicht
De onderwijsdagen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum en moeten dus voor alle vier opleidingsjaren gevolgd worden. Iedereen die voor aanvang van de eerstejaarsdagen start met de opleiding kan zich voor datzelfde jaar inschrijven voor de onderwijsdagen. Ter bevestiging van deelname krijgt de aios een certificaat toegestuurd dat in het portfolio moet worden opgenomen. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt als de aios aan beide dagen heeft deelgenomen.

Ter voorbereiding op de onderwijsdagen wordt van de aios verwacht dat hij of zij de verplichte leerstof heeft bestudeerd.

Data onderwijsdagen 2021
1e jaars 2021 donderdag 4 en vrijdag 5 maart 2021
2e jaars 2021 donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021
3e jaars 2021 donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021
4e jaars 2021 donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021 - Aanmelding is open en kan tot uiterlijk dinsdag 11 mei 2021 via deze link

2e jaars onderwijsdagen 2021
Programma 8 april 2e jaars onderwijsdagen 2021
Programma 9 april 2e jaars onderwijsdagen 2021

Voorbereidende toetsen
Beeldvormende technieken
Genetica


Lesstof beeldvormende technieken
CT radiation risk pediatric
diagnostic errors of right lower quadrant pain in children beyond appendicitis
Imaging Infection and Inflammation in Children
Leerstof workshop radiologie abdomen  Chapter 5
Leerstof workshop radiologie abdomen  Chapter 6
Pediatric Applications of Renal Nuclear Medicine
Radiology of airways
Radiology of the lungs
Value of 18F-FDG PET and PET CT for Evaluation of Pediatric malignancies

Lesstof klinische genetica
Bouman
NVK reader Klinisch genetisch redeneren 2019
thema-bijeenkomst Dysmorfologie Lit1
thema-bijeenkomst Dysmorfologie Lit2
Tweedejaarsweekendbiobanken en minderjarigen-ethiek en recht
TweedejaarsweekendgeneticaDauber et. al. Genetic Evaluation of Short Stature
TweedejaarsweekendM.C. de Vries en A.L. Bredenoord
WrightFitzPatrickFirthPediatricGenomics
wit-2ejaars weekend

Lesstof 4e jaars onderwijsdagen 2020:
Programma 4ejaars onderwijsdagen

Voorbereidingsopdracht ethiek
Informed cosent in decision-making in pediatric practice
Kunnen jullie het aan?
Involving Youth With a Chronic Illness in Decision-making
r_E._van_de_Bilt_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Handreiking_Kindzorg_d.d._7_september_2020
Extra achtergrond voor gespreksvoering (vrijwillig): boek Mirjam de Vos – Als je kind niet zelf kan beslissen (link te vinden onderaan deze pagina)

Presentatie Delsman en Olthuis: Morele vragen in de kindergeneeskunde

Vragen
Heb je vragen over de onderwijsdagen? Neem dan contact op met het NVK-bureau via de contactgegevens hieronder.

Contactpersoon NVK-bureau
Liane Pool, beleidsmedewerker
E: pool@nvk.nl 
T: 088 - 282 33 19