NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Onderwijsdagen

Algemene informatie
De onderwijsdagen worden georganiseerd door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) van de NVK. Het doel van deze dagen is om alle aios cursorisch onderwijs aan te bieden over relevante onderwerpen binnen de kindergeneeskunde die niet aan bod komen in het regionaal cursorisch onderwijs. De dagen worden per opleidingsjaar georganiseerd en vinden plaats op donderdag en vrijdag, inclusief een overnachting.

Onderwijsdagen zijn verplicht
De onderwijsdagen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum en moeten dus voor alle opleidingsjaren gevolgd worden. Iedereen die voor aanvang van de eerstejaarsdagen start met de opleiding kan zich voor datzelfde jaar inschrijven voor de onderwijsdagen. Ter bevestiging van deelname krijgt de aios een certificaat toegestuurd dat in het portfolio moet worden opgenomen. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt als de aios aan beide dagen heeft deelgenomen.

Ter voorbereiding op de onderwijsdagen wordt van de aios verwacht dat hij of zij de verplichte leerstof heeft bestudeerd.

Data onderwijsdagen 2024
1e jaars onderwijsdagen: 18 en 19 april 2024
2e jaars onderwijsdagen: 12 en 13 september 2024
3e jaars onderwijsdagen: 11 en 12 april 2024
4e jaars onderwijsdagen: 20 en 21 juni 2024
>> Schrijf je hier in
5jaars onderwijsdag: 11 oktober 2024

Inschijven voor de onderwijsdagen kan ongeveer een maand van te voren. Een inschrijflink zal t.z.t. per mail worden verstuurd. 

Vragen
Heb je vragen over de onderwijsdagen? Neem dan contact op met het NVK-bureau via de contactgegevens hieronder.

Frontoffice 
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06