NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Erkenning subspecialische opleiding

Voor het aanvragen van (verlenging van) erkenning van een subspecialistische opleidingsinrichting maakt u gebruik van de aanvraagformulieren deel I en II die u onderaan deze pagina kunt downloaden. Bij de formulieren hoort de eveneens hieronder te downloaden toelichting. In deze toelichting vindt u onder andere een overzicht van de bijlagen die met de formulieren dienen te worden meegestuurd.

Voor het aanvragen van verlenging van een bestaande subspecialistische opleidingserkenning krijgt u van het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de bestaande erkenning een oproep. De aanvraag voor verlenging dient uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de bestaande erkenning te worden ingediend bij het secretariaat van het CSO.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging met een rekening voor de administratiekosten.
De administratiekosten bedragen € 1000,- .

De feitelijke aanvraagprocedure gaat pas van start als naast het ingevulde aanvraagformulier met de desbetreffende bijlagen ook de administratiekosten door ons zijn ontvangen.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de eisen en criteria voor subspecialistische opleidingsinrichtingen en opleiders zoals beschreven in het Handvest voor subspecialismen Kindergeneeskunde.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief de gevraagde bijlagen, s.v.p. per e-mail te verzenden aan: cso@nvk.nl