NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Aanbieder nascholing

Als aanbieder accreditatie aanvragen
De NVK beoordeelt of nascholingsactiviteiten Kindergeneeskunde in aanmerking komen voor accreditatie. Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via GAIA. Dit moet minimaal 6 weken voor datum nascholing worden aangevraagd. Bij verkregen accreditatie is de aanbieder van nascholing verantwoordelijk voor de registratie van toegekende accreditatiepunten in de persoonlijke dossiers van de deelnemers in GAIA. Het bijschrijven van punten in GAIA vervangt het uitreiken van een certificaat aan de cursisten. Deelnemers die geen punten hebben ontvangen, dienen contact op te nemen met de organisatie van de nascholingsbijeenkomst en niet met de commissie Nascholing & Accreditatie.

Mocht u voor het eerst een aanvraag gaan indienen via GAIA, vergeet dan niet dat u eerst autorisatie dient aan te vragen als aanbieder. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over GAIA, inclusief een handleiding voor aanbieders van bij- en nascholing.

Beoordelingscriteria en algemene voorwaarden
Hieronder vindt u een overzicht van de beoordelingscriteria die voor accreditatie-aanvragen worden gehanteerd. Ook vindt u hier de Algemene voorwaarden, opgesteld door de KNMG en de stichting Code Geneesmiddelenreclame.

  • KNMG-beoordelingskader: opgesteld door de KNMG en gedeeltelijk overgenomen door de NVK. De NVK hanteert hiernaast een specifiek beoordelingskader dat op enkele zaken afwijkt van het beoordelingskader van de KNMG. 
  • NVK-beoordelingskader: opgesteld door de NVK en op enkele punten afwijkend van het KNMG-beoordelingskader (zie hierboven). 
  • Algemene voorwaarden: opgesteld door de KNMG en de stichting Code Geneesmiddelenreclame. 
  • Handreiking Sponsoring: opgesteld door de CvU (Commissie van Uitvoering)

Algemene nascholing: ABAN (via GAIA)
Aanvragen voor accreditatie van algemene bij- en nascholing (communicatie, samenwerking, organisatie & financiering, maatschappelijk handelen & preventie, professionaliteit & kwaliteit) worden niet beoordeeld door de commissie Nascholing & Accreditatie van de NVK, maar door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Een aanvraag indienen bij het ABAN verloopt tevens via GAIA. Klik hier voor meer informatie over het ABAN.

Vakinhoudelijke kindergeneeskundige nascholing: NVK (via GAIA)
U kunt uw accreditatieaanvraag van vakinhoudelijke kindergeneeskundige nascholing uitsluitend via het GAIA-systeem indienen. Klik hier om uw aanvraag in te dienen of de status van uw aanvraag te bekijken.

Tarieven aanbieden accreditatie
De NVK hanteert de volgende tarieven ten behoeve van de beoordeling van accreditatieaanvragen van aanbieders van nascholing:

  • Categorie A: € 300,-: nascholing georganiseerd door de industrie of een professioneel bureau
  • Categorie B: € 200,-: (deels) gesponsorde nascholing, georganiseerd door een beroepsgroep
  • Categorie C: € 0,-: niet-gesponsorde nascholing, georganiseerd door non-profit organisaties

E-learning
Sinds 2012 dienen alle accreditatieaanvragen voor e-learning via GAIA te worden ingediend bij een centraal loket: Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE). Het ABFE accrediteert uitsluitend het format van de e-learning. Accreditatie van het format door het ABFE is geldig voor alle specialismen en profielen. Klik hier voor de criteria voor accreditatie van het format. Pas nadat de aanbieder van nascholing accreditatie heeft verkregen bij het ABFE, kan de aanbieder via GAIA accreditatie voor de inhoud van de e-learning aanvragen bij de NVK (in geval van algemene / niet-vakinhoudelijke nascholing indienen bij het ABAN).

Voor aanvullende informatie omtrent het aanvragen van accreditatie van e-learning, verwijzen we u graag naar het NVK-beoordelingskader.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen? Kijk dan eens op onze FAQ-pagina. Misschien vindt u daar het antwoord op uw vraag.

Heeft u een algemene vraag over GAIA, dan kunt u contact opnemen met Xaurum, de helpdesk van GAIA via 076-5499999 of via support@pe-online.org.

Heeft u nog een vraag over het aanvragen van accreditatiepunten bij de NVK die niet op onze FAQ-pagina te vinden is? Neem dan contact op met het NVK-bureau via onderstaande gegevens:

Contactpersoon NVK-bureau
Jessica van Dijk, beleidsmedewerker
T: 088 - 282 33 39
E: nascholing@nvk.nl