NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Financiering

DOT is het financieringssysteem voor medisch specialisten en staat voor ‘DBC’s op weg naar transparantie’. In DOT worden zorgproducten afgeleid uit de registratie van de (DBC-) diagnose en van de verrichtte zorgactiviteiten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

DOT is opgebouwd in ICD10 ‘zorgproductgroepen’. Bij vergelijkbare diagnose en behandeling declareren verschillende medisch specialisten hetzelfde zorgproduct. De DOT-productstructuur kindergeneeskunde heeft veel ‘eigen’ zorgproductgroepen en beschrijft zowel de algemene als de subspecialistische zorg voor kinderen. De zorgproductenviewer van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft inzicht in de DOT-productstructuur. Deze tool biedt de mogelijkheid om aan de hand van een diagnose en zorgactiviteiten een casus af te leiden naar een zorgproduct.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NZa: www.nza.nl.

Regelgeving
Jaarlijks stelt de NZa nieuwe regelgeving op met betrekking tot de registratie. In de beleidsregels en nadere regels wordt de zorgproductstructuur uitgelegd. Kijk op het documentenplatform van de NZa voor de actuele regelgeving.

De FMS stelt elk jaar een Registratiewijzer op om de medisch specialist te ondersteunen bij het registreren van de noodzakelijke gegevens voor een correcte afhandeling van declaraties.

De BBC heeft diverse handreikingen opgesteld die in een specifieke situaties gelden. De handreikingen zijn zichtbaar wanneer u ingelogd bent.