NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

DOT-wijzigingsverzoeken

Continu wordt door de BBC getracht knelpunten in de registratie en declaratie van kindergeneeskundige zorg voor de toekomst op te lossen. Hiervoor biedt de NZa de mogelijkheid om wijzigingsverzoeken in te dienen volgens een vast protocol. Indien u in de praktijk tegen een probleem aanloopt in de registratie en declaratie van de zorg die u levert, neemt u dan contact op met de BBC van de NVK (bbc@nvk.nl) om gezamenlijk te onderzoeken of het indienen van een wijzigingsverzoek zinvol is.