NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Save the date: 25 jaar Chirurgische Lange termijn follow up (CHIL)

20 nov 2024 Locatie: Het Depot Boijmans van Beuningen Rotterdam Evenement
Save the date: 25 jaar Chirurgische Lange termijn follow up (CHIL)


In de vorige eeuw - toen er wereldwijd nog nauwelijks aandacht was voor lange termijn uitkomsten bij kinderen met anatomische  aangeboren aandoeningen - startten een kinderintensivist en een psycholoog samen een follow-up spreekuur.
Na 25 jaar is de Chirurgische Lange termijn follow-up (CHIL poli) uitgegroeid tot een multidisciplinair team dat zowel op het gebied van zorg als op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (inter)nationaal toonaangevend is.

Wij willen bij deze mijlpaal stilstaan met een symposium bedoeld voor velerlei disciplines: kinderchirurgen, kinderartsen, specialisten die op volwassen leeftijd de zorg voortzetten, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere geïnteresseerden.

Het programma biedt een kijkje in de keuken van diverse betrokken zorgverleners vanaf de geboorte tot en met volwassen leeftijd, waarbij lange termijn uitkomsten en een blik op de toekomst zeker niet zullen ontbreken.

Namens het organiserend comité,
Hanneke IJsselstijn & Marco Schnater

>> Bekijk de save-the-date
>> Bekijk het programma