NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK) wordt gevormd door kinderarts-endocrinologen, ‘aandachtsvelders’ en algemene kinderartsen op het gebied van de kinderendocrinologie. Binnen de sectie zijn de volgende adviescommissies, expertisegroepen en werkgroepen actief:

  • Adviescommissie neonatale screening Endocrine Ziekten/AGS (ANS-Endo AGS)
  • Adviescommissie neonatale screening Endocrine Ziekten/CHT (ANS-Endo CHT)
  • Adviesgroep Groeihormoon
  • Expertisegroep Obesitas
  • Landelijke Werkgroep Kinderdiabetes
  • Vlaams-Nederlandse Werkgroep Turner syndroom

Vergaderingen van de SEK bestaan uit een wetenschappelijk en een huishoudelijk deel. De vergaderingen van de subcommissies hebben dezelfde opzet. Nascholing vindt plaats door middel van cursussen en symposia. De in de agenda vermelde congressen geven de bezoeker de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen dit subspecialisme te volgen.

Doelstelling
De Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK) wil de samenwerking tussen kinderarts-endocrinologen, de zogenoemde ‘aandachtsvelders’ en algemene kinderartsen op het gebied van de kinderendocrinologie – inclusief de diabeteszorg – in patiëntenzorg en wetenschap bevorderen.

>> Reglement van de Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06