NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Actieve levensbeƫindiging mogelijk voor kinderen van 1 tot 12 jaar

13 apr 2023Nieuws
Actieve levensbeƫindiging mogelijk voor kinderen van 1 tot 12 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar die ernstig en uitzichtloos lijden, die binnen afzienbare tijd zullen overlijden en voor wie palliatieve zorg niet volstaat, wordt levensbeëindiging mogelijk. Minister Kuipers van VWS stuurt een regeling hiertoe naar verwachting aanstaande vrijdag naar de Tweede Kamer.

Met de Regeling levensbeëindiging bij kinderen 1 - 12 jaar voorziet de minister in een al langere tijd bestaande behoefte bij zowel ouders als kinderartsen
om deze kinderen langer uitzichtloos en ondraaglijk lijden te besparen. Op basis van de huidige wet- en regelgeving zijn er voor kinderen in deze leeftijd namelijk geen mogelijkheden tot actieve levensbeëindiging. Daar waar er wel een regeling is voor kinderen van 0 tot 1 jaar en voor kinderen vanaf 12 jaar de euthanasiewetgeving geldt.

De regeling beschrijft de zorgvuldigheidseisen en nadere voorwaarden waaraan uitvoering van actieve levensbeëindiging moet voldoen. Een thema waar de NVK zich, onder leiding van kinderarts prof.dr. Eduard Verhagen van het UMCG en samen met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, al enkele jaren voor inzet. Al in 2015 heeft de NVK gepleit voor een onderzoek naar de knelpunten in de levenseinde-zorg voor kinderen van 1 - 12 jaar. Een onderzoek dat in 2019 is afgerond.

De NVK spreekt dan ook haar waardering uit voor de inspanningen van de minister om tot een regeling te komen. En voor het feit dat de kindergeneeskunde daarbij steeds nadrukkelijk is betrokken en heeft kunnen meewerken aan de totstandkoming van de regeling zoals die nu voorligt.