NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Afdeling Jonge Klaren


Welkom bij de Afdeling Jonge Klaren.

De Afdeling Jonge Klaren is als onderdeel van de NVK in 2023 opgericht ten behoeve van optimale informatievoorziening aan jonge klare kinderartsen, een soepelere overgang van aios naar medisch specialist en voor een adequate belangenbehartiging van deze specifieke doelgroep. Als afdeling zien we onszelf als verbindende factor voor alle relevante commissies en leden van de NVK waar we graag samenwerking en verbinding zoeken. Zo werken wij op het gebied van belangenbehartiging al samen met  de beroepsbelangencommissie van de NVK.

(Twee)jaarlijkse intervisiedag
Het streven is om een (twee)jaarlijkse Intervisiedag te organiseren waarin diverse thema's aan bod komen waar met name jonge klaren tegenaan lopen tijdens het begin van hun specialistencarrière. 

Contact 
Je kunt je als kinderarts binnen vijf jaar na afronding van je opleiding richten tot de afdeling jonge klaren met diverse vragen. Wij zijn te bereiken op jongeklaren@nvk.nl óf via één van onze bestuursleden.

Meer informatie 
>> Federatie Medisch Specialisten 
>> Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband