NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Online Invitational Generieke PRO(M)s voor kinderen op 8 juni

17 mei 2023Nieuws
Online Invitational Generieke PRO(M)s voor kinderen op 8 juni

Programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) verzorgt donderdag 8 juni een online Invitational Generieke PRO(M)s voor kinderen in samenwerking met de NVK. Tijdens de invitational wordt het advies van de werkgroep voor de landelijke kernset generieke PRO(M)s voor kinderen gepresenteerd. Ook wordt toelichting gegeven op de gevolgde werkwijze. De bijeenkomst is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en andere professionals in de zorg die al werken met PRO(M)s of ermee aan de slag willen gaan. De invitational vindt 8 juni plaats van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden kan via UZ@demedischspecialist.nl, o.v.v. naam, functie, stakeholderorganisatie en emailadres.

De ontwikkeling van een kernset voor een generieke PROM voor kinderen was nodig, omdat voor kinderen andere uitkomsten belangrijk zijn dan voor volwassenen. De uitkomsten ondersteunen zorgprofessionals, het kind en de ouders/verzorgers om samen te beslissen over de best passende zorg. 

De kernset bestaat uit tien generieke uitkomsten (PROs) die vanuit patiëntperspectief relevant zijn voor alle aandoeningen. De set is binnen programma UZ ontwikkeld door een afvaardiging vanuit de koepelpartijen Medisch Specialistische Zorg.