NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Wat weet jij over FH? Vul de enquête in!

01 sep 2023Nieuws
Wat weet jij over FH? Vul de enquête in!

Kinderen met familiaire hypercholesterolemie (FH) worden vaak verwezen naar een kinderarts in de regio, die daarmee een belangrijke rol krijgt in het zorgproces van deze patiënten.  

Het Amsterdam UMC heeft een onderzoek opgestart om inzicht te krijgen in mogelijke ‘kennishiaten’ van behandelaars van kinderen met FH. Indien deze daadwerkelijk aanwezig zijn, kunnen er vervolgstappen worden ondernomen om deze hiaten op te vullen zodat de zorg voor deze kinderen kan worden geoptimaliseerd.

Daarom vragen wij je een korte, anonieme meerkeuzevragenlijst online in te vullen (duur ± 5 min). NB Ook als je geen kinderen met FH onder behandeling hebt, willen wij je vragen om mee te doen.

>> Vul de enquête in