NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Is de zorg nog toegankelijk voor alle kinderen?

13 nov 2023Nieuws
Is de zorg nog toegankelijk voor alle kinderen?

Staat de toegang tot zorg onder druk?

Uit het KidsRights Index-rapport voor 2023 blijkt dat Nederland maar liefs zestien plaatsen gedaald is en daardoor niet langer in de top 10 staat. Een grote boosdoener is de slechte score op het domein gezondheid.

De KidsRights Index meet jaarlijks hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. Volgens een recent verschenen rapport maakt Nederland zich schuldig aan de schending van enkele fundamentele kinderrechten, onder andere op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming. De toegang tot zorg lijkt op verschillende plaatsen en voor verschillende groepen kinderen onder druk te staan. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare kinderen, zoals kinderen die in armoede leven, of vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra. Bovendien is er ook sprake van regionale kansenongelijkheid, waarbij bepaalde groepen Nederlandse kinderen minder toegang hebben tot onderwijs of jeugdzorg.

Maar hoe zit het met de toegang tot kindergeneeskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg? Komt deze zorg ook in de knel? En wat als je in een krimpregio werkt, of in een regio waar steeds meer ziekenhuizen en afdelingen de deuren sluiten? Beïnvloedt dat de kwaliteit van zorg? Drie kinderartsen en een jeugdarts vertellen vanuit hun eigen ervaring welke knelpunten én mogelijke oplossingen zij zien.

>> Lees het hele artikel uit Kinderarts en Samenleving van november 2023