NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Zorgenkinderen of geluksvogels?

13 nov 2023Nieuws
Zorgenkinderen of geluksvogels?

Is de psychische nood onder jongeren echt zo hoog?

Nederlandse kinderen en jongeren hebben het psychisch zwaar. Vooral na corona lijkt de situatie verslechterd. Iedereen zegt het, het staat in alle kranten, dus het zal wel zo zijn. Of toch niet? Praten we elkaar alleen maar na? Vier experts in de kinderen jeugdzorg reageren op de stelling: Hoezo heeft de jeugd het zwaar? Kinderen in Nederland hebben het nog nooit zo goed gehad.

Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater Amsterdam UMC:
"We hebben een riolering van de 21e eeuw nodig voor de mentale gezondheid van jongeren"

Gemiddeld gaat het goed met de Nederlandse kinderen en jongeren. We zijn een rijk land met veel voorzieningen, een groot sociaal vangnet en een goed schoolsysteem. De spreiding tussen rijk en arm is echter groter dan voorheen. Er zijn meer kinderen die het goed hebben én meer kinderen in gezinnen die gebukt gaan onder schulden en armoede. Dit is de eerste generatie jongeren sinds 150 jaar die het economisch slechter krijgt dan hun ouders.

>> Lees het hele artikel uit Kinderarts en Samenleving van november 2023