NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Leidraad Triage COVID-19 (NVK/SICK/SN)

24 mrt 2020Nieuws
Leidraad Triage COVID-19 (NVK/SICK/SN)

Beste leden,

vanmiddag ontving u een Save the Date voor het webinar COVID-19 en Kindergeneeskunde dat we woensdagavond 25 maart van 19.00 tot 20.30 uur organiseren. Vanavond ontving u per mail een link om hieraan deel te kunnen nemen.

Tijdens dit webinar zullen we onder andere ingaan op het onderwerp triage, een onderwerp waar we ons gezien de huidige omstandigheden op voor moeten bereiden. Voor de volwassen geneeskunde bestaat er al een triageprotocol. Voor de kindergeneeskunde hebben we de afgelopen dagen in nauw overleg met de Sectie Intensive Care Kinderen (SICK) en de Sectie Neonatologie (SN) een leidraad opgesteld.

Triage is een laatste redmiddel en ik hoop uiteraard van ganser harte dat we dit zo lang mogelijk kunnen vermijden. Toch is het goed om hier met z’n allen over na te denken. U ontving de leidraad vanavond daarom via onze nieuwsmail, maar u kunt het document uiteraard ook raadplegen via deze website. Ga daarvoor naar het tabblad

Klik hier voor de Leidraad Triage COVID-19
Let op: u moet hiervoor wel ingelogd zijn. Ik vertrouw er daarbij op dat u de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van het document op waarde schat.

Het COVID-19-team en ikzelf kijken ernaar uit om morgen tijdens het webinar met u van gedachten te kunnen wisselen. In de tussentijd wensen we u veel goeds en gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Károly Illy
Voorzitter NVK-bestuur & COVID-19-team