NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Tijdelijke stop neonatale gehoorscreening

25 mrt 2020Nieuws
Tijdelijke stop neonatale gehoorscreening

Vanwege de corona-uitbraak werd gister besloten om per direct de neonatale gehoorscreening tijdelijk stop te zetten. De gehoorscreening wordt veelal samen met de hielprikscreening uitgevoerd. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat bij opsporing van een aandoening snel overgegaan moet worden op diagnostiek en behandeling. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten. Op deze manier wordt het huisbezoek door de screener zo kort mogelijk gehouden. Ook kan op dit moment de vervolgdiagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden, indien er een afwijkende uitslag van de gehoorscreening is. Later deze week zal de Tweede Kamer per brief van dit besluit op de hoogte worden gebracht door de staatssecretaris en verschijnt er een bericht op de website van het RIVM.