NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vernevelen en risico COVID-19

30 mrt 2020Nieuws

Het COVID-19-team merkt dat veel kinderartsen worstelen met het COVID-19-inhalatieprotocol, omdat in veel ziekenhuizen verneveling niet als hoog-risico-behandeling wordt gezien. Daarom willen we hier nogmaals benadrukken dat verneveling wel degelijk een hoog-risico-behandeling is, een standpunt dat ook door longartsen wordt gedeeld. Alle internationale organisaties van longartsen adviseren dit momenteel, waaronder ook GINA (internationaal overkoepelend orgaan ten behoeve van astmarichtlijnen). Om kinderartsen te steunen in het volgen van ons vernevelprotocol, laten we u graag weten dat we deze worsteling inmiddels met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) hebben besproken. Als lid van de landelijke taskforce geeft zij adviezen aan het RIVM. Er is haar verzocht om vernevelen toe te voegen aan het rijtje hoog-risico-behandelingen, zodat hier geen verwarring meer over kan bestaan.