NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Contactpersonen LCPS

01 apr 2020Nieuws
Contactpersonen LCPS

Vorige week is het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) opgericht. De opdracht van het LCPS is het coördineren van de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen, om op die manier tot optimale uitkomsten van de patiëntenzorg te komen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om spreiding van alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben, niet alleen om COVID-19 patiënten. Hieronder vindt u een overzicht van de kinderartsen die vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) als contactpersonen voor het LCPS fungeren:

 • Amsterdam AMC: prof. Dr. Hans van Goudoever
 • Amsterdam VU: prof. Dr. Hans van Goudoever
 • Leiden: prof. Dr. Edmond Rings
 • Rotterdam: prof. Dr. Edmond Rings
 • Utrecht: Frederique van Berkestijn
 • Groningen: prof. Dr. Eduard Verhagen
 • Nijmegen: prof. Dr. Cees Noordam
 • Maastricht: dr. Gijs van Well
 • Zwolle: dr. Luc Janssens
 • Enschede: dr. Pieter van Lierop
 • Tilburg: dr. Jan Erik Bunt