NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kwetsbare kinderen: verwarring opvang buitenshuis

03 apr 2020Nieuws

Begin deze week brachten we het document Kwetsbare kinderen en corona onder uw aandacht, opgesteld door de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK). Vervolgens werden we erop gewezen dat één tip die in het document wordt genoemd niet bruikbaar is, namelijk: zoek contact met de gemeente als je denkt dat het kind tijdelijk opvang buitenshuis nodig heeft, bijvoorbeeld een aantal uren per dag naar een school of kinderdagverblijf. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat veel scholen (voor speciaal onderwijs) niet met noodklasjes open durven te gaan, omdat ze het gevoel hebben daarmee tegen de regels in te gaan. We hebben dit voor u uitgezocht en navraag wees uit dat minister Slob deze noodklasjes wel degelijk toestaat. In zijn Kamerbrief gaat hij hier op in. Het gaat hierbij om de volgende passages:

  • Pagina 4: b. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben. Alinea 2: ‘Om er voor te zorgen [….] kwetsbare posities.’
  • Pagina 4-5: c. Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Vanaf regel 3: ‘Toch moeten we onder ogen zien […] dit in buitengewone omstandigheden moeten organiseren.’