NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Oproep kennisvragen voor Kennisagenda + prioriteringsbijeenkomst in 2025

07 jun 2024Nieuws
Oproep kennisvragen voor Kennisagenda + prioriteringsbijeenkomst in 2025

Heb jij een vraag over de patiëntenzorg in de algemene kindergeneeskundige praktijk waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is of het effect op de gezondheid onduidelijk is? Misschien past jouw vraag wel op de nieuwe ‘Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde’.

>> Bekijk de eerste Kennisagenda uit 2020

Jouw bijdrage is cruciaal
Als onderdeel van het opstellen van de nieuwe kennisagenda verzamelen we kennisvragen bij alle leden van de NVK, relevante patiëntenorganisaties en overige belanghebbende partijen. Daarom vragen we jou om kennisvragen te formuleren die je vaak tegenkomt in de dagelijkse praktijk en/of die van invloed zijn op de algemene kindergeneeskunde. Onder algemene kindergeneeskunde verstaan we zorg die geleverd wordt door kinderartsen zonder subspecialisatie in de algemene ziekenhuizen. Voorbeeld van een kennisvraag: Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen? Formuleer de kennisvragen bij voorkeur in de vorm van een onderzoeksvraag en dien ze in als individu of namens je vakgroep.

De deadline voor het indienen van de kennisvragen is 22 juli a.s. 

>> Dien je kennisvraag in
>> Lees meer

Wat gebeurt er met de ingediende kennisvragen?
Tijdens een bijeenkomst met de leden en overige belanghebbenden, zoals patiëntenorganisaties, worden de belangrijkste kennisvragen geprioriteerd. Deze prioriteringsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 februari 2025 van 17.00 tot 21.00 uur (Utrecht, exacte locatie nader te bepalen). 

Een officiële uitnodiging volgt, maar zet de bijeenkomst alvast in je agenda!